University of Valencia logo Logo Office of the General Secretary Logo del portal

Reference Rules File(s)
ACGUV 97/2014

Reglament de règim intern de l'Escola de Doctorat de la Universitat de València. (CG 24-VI-2014. Modificat CG 28-VI-2016. Modificat CG 25-VII-2017. Modificat CG 23-VII-2019. Correcció d'errades 15-X-2019)

ACGUV 225/2011

Adaptació de l´article 36.1 apartats a) i b) dels estatuts de la Universitat de València a la LOMLOU.

ACGUV 31/2006

Reglament de Règim Intern de la Facultat d´Infermeria i Podologia.

+ info

(Aprovat CG 31-I-2006. Modificat CG 30-IX-2008. Modificat CG 17-II-2009. Modificat CG 22-XII-2009. Adaptat al canvi de denominació de centre Decret 116/2011, de 9 de setembre. Modificat CG 27-IX-2011. Modificat CG 26-V-2015).

-info
ACGUV 269/2005

Reglament de Règim Intern de la Facultat de Medicina i Odontologia.

+ info

(Aprovat CG 29-XI-2005. Modificat CG 30-IX-2008. Modificat CG 22-XII-2009. Modificat CG 27-IX-2011. Modificat CG 28-II-2017).

-info
ACGUV 268/2005

Reglament de Règim Intern de la Facultat de Dret.

+ info

(Aprovat CG 29-XI-2005. Modificat CG 30-IX-2008. Modificat CG 22-XII-2009. Modificat CG 27-IX-2011. Modificat CG 24-IV-2018).

-info
ACGUV 232/2005

Reglament de Règim Intern de la Facultat de Fisioteràpia.

+ info

(Aprovat CG 25-X-2005. Modificat CG 30-IX-2008. Modificat CG 22-XII-2009. Adaptat al canvi de denominació del centre Decret 116/2011, de 9 de setembre. Modificat CG 27-IX-2011). Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de centres modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 168/2014). Comunicat al Consell de Govern de 18 de desembre de 2018.

-info
ACGUV 229/2005

Reglament de Règim Intern de la Facultat de Física.

+ info

(Aprovat CG 25-X-2005. Modificat CG 30-IX-2008. Modificat CG 22-XII-2009. Modificat CG 27-IX-2011. Modificat CG 30-V-2017).

-info
ACGUV 227/2005

Reglament de Règim Intern de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació.

+ info

(Aprovat CG 25-X-2005. Adaptat al canvi de denominació del centre Decret 69/2007, de 4 de maig. Modificat CG 30-IX-2008. Modificat CG 22-XII-2009. Modificat CG 19-IV-2011. Modificat CG 27-IX-2011). Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de centres modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 168/2014). Comunicat al Consell de Govern de 18 de desembre de 2018. (Modificat CG 18-II-2019).

-info
ACGUV 230/2005

Reglament de Règim Intern de la Facultat de Quimica.

+ info

(Aprovat CG 25-X-2005. Modificat CG 30-IX-2008. Modificat CG 22-XII-2009. Modificat CG 27-IX-2011. Modificat CG 10-VII-2018).

-info
ACGUV 228/2005

Reglament de Règim Intern de la Facultat de Psicologia.

+ info

(Aprovat CG 25-X-2005. Modificat CG 30-IX-2008. Modificat CG 22-XII-2009. Modificat CG 27-IX-2011). Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de centres modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 168/2014). Comunicat al Consell de Govern de 23 de juliol de 2019.

-info
ACGUV 231/2005

Reglament de Règim Intern de la Facultat de Ciències Biològiques.

+ info

(Aprovat CG 25-X-2005. Modificat CG 30-IX-2008. Modificat CG 22-XII-2009. Modificat CG 27-IX-2011. Modificat CG 24-IV-2018).

-info
ACGUV 233/2005

Reglament de Règim Intern de la Facultat de Magisteri.

+ info

(Aprovat CG 25-X-2005. Modificat CG 30-IX-2008. Modificat CG 22-XII-2009. Modificat CG 28-VI-2011. Adaptació al canvi de denominació del centre Decret 116/2011, de 9 de setembre. Modificat CG 27-IX-2011. Modificat CG 28-II-2012). Text actualitzat conforme al Reglament marc de règim intern de centres modificat en Consell de Govern el 30 de setembre de 2014 (ACGUV 168/2014). Comunicat al Consell de Govern de 18 de febrer de 2019.

-info
ACGUV 192/2005

Reglament de Règim Intern de la Facultat de Farmàcia.

+ info

(Aprovat CG 27-IX-2005. Modificat CG 30-IX-2008. Modificat CG 22-XII-2009. Modificat CG 27-IX-2011. Modificat CG 26-V-2015).

-info
ACGUV 191/2005

Reglament de Règim Intern de la Facultat de Ciències Matemàtiques.

+ info

(Aprovat CG 27-IX-2005. Modificat CG 30-IX-2008. Modificat CG 22-XII-2009. Modificat CG 27-IX-2011. Modificat CG 28-VII-2015).

-info
ACGUV 167/2005

Reglament de Règim Intern de l´Escola Tècnica Superior d´Enginyeria.

+ info

(Aprovat CG 18-VII-2005. Modificat CG 30-IX-2008. Modificat CG 22-XII-2009. Modificat CG 27-IX-2011. Modificat CG 26-XI-2014).

-info
ACGUV 166/2005

Reglament de Règim Intern de la Facultat de de Ciències de l´Activitat Física i l´Esport.

+ info

(Aprovat CG 18-VII-2005. Modificat CG 30-IX-2008. Modificat CG 22-XII-2009. Modificat CG 27-IX-2011. Modificat CG 26-V-2015).

-info
ACGUV 99/2005

Reglament de Règim Intern de la Facultat de Geografia i Història.

+ info

(Aprovat CG 14-VI-2005. Modificat CG 30-IX-2008. Modificat CG 22-XII-2009. Modificat CG 27-IX-2011. Modificat CG 24-IV-2018).

-info
ACGUV 101/2005

Reglament de Règim Intern de la Facultat de Filosofia i Ciències de l´Educació.

+ info

(Aprovat CG 14-VI-2005. Modificat CG 30-IX-2008. Modificat CG 22-XII-2009. Modificat CG 27-IX-2011. Modificat CG 3-II-2015).

-info
ACGUV 100/2005

Reglament de Règim Intern de la Facultat de Ciències Socials.

+ info

(Aprovat CG 14-VI-2005. Modificat CG 30-IX-2008. Modificat CG 22-XII-2009. Modificat CG 27-IX-2011. Modificat CG 19-XII-2017).

-info
ACGUV 78/2005

Reglament de Règim Intern de la Facultat d´Economia.

+ info

(Aprovat CG 26-IV-2005. Modificat CG 30-IX-2008. Modificat CG 22-XII-2009. Modificat CG 27-IX-2011. Modificat CG 30-V-2017. Modificat CG 17-XII-2019. Modificat CG 23-VII-2021).

-info
ACGUV 6/2005

Reglament marc de Règim Intern de Centres.

+ info

(CG 25-I-2005. Modificat CG 14-VI-2005. Modificat CG 30-IX-2008. Modificat per aplicació de l'acord del Consell de Govern de 22-XII-2009. Modificat per aplicació de l'acord del Consell de Govern de 27-IX-2011. Modificat CG 30-IX-2014).

-info