University of Valencia logo Logo Office of the General Secretary Logo del portal

Reference Rules File(s)
L 28/2022

Llei 28/2022, de 21 de desembre, de foment de l'ecosistema de les empreses emergents

ACGUV 328/2023

Reglament de propietat industrial i intel·lectual de la Universitat de València.

ACGUV 267/2017

Reglament per a la creació i funcionament de les Càtedres de la Universitat de València. (CG 31-X-2017. Modificat 9-XI-2023)

ACGUV 172/2022

Reglament pel qual es desenvolupa la Normativa per a la contractació d'activitats de caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic, així com per a activitats específiques de formació. (CG 11-VII-2022. Modificat CG 2-VII-2024).

ACGUV 124/2021

Reglament del Comité de Bioseguretat de la Universitat de València. (CG 1-VI-2021).

ACGUV 88/2020

Reglament de Funcionament del Registre Espanyol de Tumors Infantis RETI (SEHOP-UV). (CG 23-VI-2020).

ACGUV 220/2019

Criteris de participació de la Universitat de València en les convocatòries d'ajudes per a la incorporació de personal investigador doctor. (CG 5-XI-2019).

ACGUV 103/2019

Barem per a la valoració de la memòria anual d'Investigació. (CG 21-V-2019).

ACGUV 114/2016

Reglament de Selecció de personal investigador doctor de caràcter indefinit. (CG 31-V-2016).

ACGUV 240/2013

Programa marc per a la contractació de personal investigador doctor de la Universitat de València. (CG 17-XII-2013. Modificat CG 9-III-2016. Modificat CG 14-VI-2017).

ACGUV 48/2013

Reglament pel qual es desenvolupa el procediment per a la creació d'estructures d'investigació de la Universitat de València. (CG 28-III-2013. Modificat CG 20-XII-2022)

ACGUV 237/2012

Reglament del personal investigador de la Universitat de València. (CG 27-XI-2012. Modificat CG 10-VII-2018. Modificat CG 21-V-2019).

ACGUV 32/2007

Reglament pel qual es desenvolupa la normativa per a la contractació d'activitats de caràcter científic, tècnic o artístic. (CG 6-III-2007). * Derogat pel Reglament pel qual es desenvolupa la Normativa per a la contractació d'activitats de caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic, així com per a activitats específiques de formació (ACGUV172/2022), sense perjudici del que estableix la seua disposició transitòria.

ACGUV 236/2006

Reglament sobre empreses derivades de la recerca (Spin-Off), a iniciativa del personal de la Universitat de València. (CG 28-XI-2006. Modificat 3-X-2023).

ACGUV 51/2002

Reglament de la Càtedra "Joan Fuster". (CG 17-XII-2002)