University of Valencia logo Logo Office of the General Secretary Logo del portal

Reference Rules File(s)
ACGUV 196/2013

Reglament de mobilitat de la Universitat de València. (CG 29-X-2013).

ACGUV 11/2003

Normativa per a la signatura de convenis de cooperació institucional. (C.G. 21-I-2003).