University of Valencia logo Logo Office of the General Secretary Logo del portal

Reference Rules File(s)
ACGUV 219/2024

Reglament intern de la Comissió de Polítiques d'Igualtat de la Universitat de València. (CG 2-VII-2024).

ACGUV 244/2023

Reglament de la Comissió de Discapacitat. (CG 3-X-2023).

ACGUV 89/2022

Constitució provisional de la Comissió de convivència. (CG 29-IV-2022).

ACGUV 6/2022

Reglament de règim intern de la Comissió de Política Lingüística. (CG 1-II-2022).

ACGUV 12/2022

Comissió d'Integritat Pública de la Universitat de València. (CG 1-II-2022).

ACGUV 89/2020

Reglament de la Comissió de Diversitats. (CG 23-VI-2020. Modificat 3-X-2023).

ACGUV 16/2020

Reglament de la Mesa de mobilitat de la Universitat de València. (CG 4-II-2020).

ACGUV 200/2019

Reglament de la Comissió de Projecció Territorial de la Universitat de València. (CG 8-X-2019).

ACGUV 175/2019

Reglament de la Comissió de Sostenibilitat. (CG 23-VII-2019. Modificat CG 23-VI-2020).

ACGUV 264/2018

Comissió de pràctiques externes de la Universitat de València. (CG 18-XII-2018)

ACGUV 326/2017

Reglament de règim intern de la Comissió d'Extensió Universitària. (CG 19-XII-2017).

ACGUV 253/2015

Reglament de funcionament intern de la Comissió 0.7 "Una Nau de Solidaritat". (CG 24-XI-2015).

ACGUV 7/2015

Reglament de la comissió de supercomputació de la Universitat de València. (CG 3-II-2015. Modificat CG 22-XII-2020).

ACGUV 69/2013

Composició consell assessor de l'observatori astronòmic de la Universitat de València. (CG 29-IV-2013)

ACGUV 264/2012

Reglament de la comissió de relacions internacionals de la Universitat de València. (CG 21-XII-2012)

ACGUV 244/2012

Reglament de la comissió assessora estudiantil. (CG 27-XI-2012. Modificat CG 10-VII-2018)

ACGUV 236/2011

Composició i funcions del consell editorial de publicacions de la Universitat de València. (CG 27-IX-2011).

ACGUV 155/2010

Reglament de la comissió assessora d'estudis de grau. (CG 27-VII-2010)

ACGUV 194/2006

Reglament de la comissió d'ètica en la investigació experimental de la Universitat de València. (CG 3-X-2006. Modificat CG 3-II-2015. Modificat CG 28-II-2017. Modificat CG 17-XII-2019)

ACGUV 172/2006

Reglament de règim intern de la comissió de professorat. (C.G. 27-VII-2006).

ACGUV 265/2005

Reglament de règim intern de la comissió d'investigació. (C.G. 29-XI-2005)

ACGUV 357 1995

Participació dels estudiants en les comissions informatives o assessores en les licitacions. (J.G. 21-XII-1995. Modificat J.G. 20-II-1996)

ACGUV 54/1991

Reglament de règim intern de la comissió d'informàtica. (J.G. 26-III-1991)

ACGUV 20/11/1990

Composició i forma d'elecció de la comissió d'informàtica (J.G. 20-XI-1990).

ACGUV 02/04/1987

Reglament de règim intern de la comissió d'avaluació. (J.G. 2-IV-1987)

ACUV 15/2005

Composició de la Comissió d'Investigació. (Claustre 14-VII-2005)

ACUV 14/2005

Composició de la comissió de professorat. (Claustre 14-VII-2005. Modificada claustre 14-I-2010)

ACUV 12/2005

Composició de la comissió d'avaluació de la qualitat dels serveis universitaris. (Claustre 14-VII-2005)

ACUV 16/2004

Composició i reglament d'organització i funcionament de la comissió d'estatuts. (Claustre 9-XI-2004. Modficat Claustre 14-I-2010)