BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

El fons antic de la Universitat de València té unes característiques semblants a la resta de les universitats històriques espanyoles, ja que la formació de les seues col·leccions ha seguit una trajectòria comuna, amb la diferència que, a València, els fons dels jesuïtes expulsats van passar a l’Arquebisbat.

Siglos XVI-XVIIILa col·lecció és de caràcter enciclopèdic, amb més pes de les disciplines humanístiques, que reflecteixen la diversitat de les seues procedències i els diferents gustos i professions dels seus múltiples donants.

La Biblioteca compta amb alguns exemplars valuosos per la seua raresa o interès cultural, com les vides de sant Onofre i sant Vicent Ferrer, impresos respectivament per Joan Jofré el 1502 i per Jorge Costella el 1510 i amb una nodrida representació d'obres jurídiques, històriques, literàries de caràcter local: diferents edicions dels Furs, històries del Regne de València (Beuter, Escolano, Viciana, ...), obres d'insignes valencians d'aquests segles com Vives, Palmireno, Joan de Celaya del XVI, Hipòlit de Samper, Joan Baptista de Valda, Tomàs Vicent Tosca, Joan Baptista Trobat del XVII, Gregori Maians, Jorge Juan, Antoni Josep Cavanilles, Juan Sala, Joan Baptista Muñoz del XVIII, etc.

La impremta valenciana hi està àmpliament representada; obres del segle XVI de Cristòfor Cofman, Joan Jofré, Joan Mei, Pedro Huete, etc.; del segle XVII de Pere Patrici i Felip Mei, Jaume de Bordassar, Claudi Macé, etc.; del segle XVIII de Josep Estevan Dolz, Josep i Tomàs d’Orga, Salvador Faulí i les magnífiques edicions de Benito Monfort, etc.

En la Sala Pérez Bayer es pot consultar un fitxer manual específic de cada segle; existeixen també catàlegs impresos dels segles XVI i XVII, a més, es poden consultar en el nostre catàleg informatitzat "trobes". Així mateix, gran part dels fons dels segles XVI i XVII estan introduïts en el Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic Valencià i en el Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic Espanyol. En l'actualitat s'estan introduint els fons del S. XVIII en el nostre catàleg informatitzat; també s'està portant a terme la digitalització de tot el fons antic.