BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

La col·lecció d’incunables la componen uns 350 volums, impresos gairebé tots a Itàlia, encara que també n’hi ha d’impresos a França i Alemanya. D’espanyols se'n conserven a la Biblioteca al voltant de 55 exemplars, procedents de nou ciutats. Entre ells destaquen els 31 llibres impresos a València, la major part escrits en valencià, fet que explica que molts siguen exemplars únics o raríssims, ja que se’n degueren fer tirades molt curtes.

De la primera impremta establerta a València, la de Lambert Palmart, cal destacar Obres e Trobes en Lahors de la Verge Maria, 1474, exemplar únic en el món. Altres incunables dels quals només existeix el nostre exemplar són Homelia sobre el psalm 'De profundis' de Fuster, imprès també per Lambert Palmart el 1490; Vida de la Verge Maria, de Pérez, imprès a València per Nicolau Spindeler el 1494, el qual també va imprimir, el 1499, Omelia sobre el psalm 'Miserere mei Deus', de Vinyoles, i Ethica ad Nicomachum, el 1479, a Barcelona.

Exemplar raríssim i obra emblemàtica, salvada en el Quixot de la foguera, és Tirant lo Blanch, de Joanot Martorell, que va eixir de les premses de Nicolau Spindeler el 1490 i del qual només es coneixen tres exemplars al món.

A més del catàleg manual n’hi ha un altre d’imprès, redactat per Abelardo Palanca i Pilar Gómez, i editat per la Universitat de València el 1981.

En el següent enllaç es pot accedir als incunables de la Biblioteca Històrica introduïts en el catàleg Trobes: Incunables