BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

Devolucions

La devolució dels documents pot fer-se a qualsevol biblioteca de la Universitat de València, excepte els objectes i ordinadors portàtils, que hauran de tornar-se a la mateixa biblioteca on han estat prestats.

Dos dies abans de finalitzar el préstec, la biblioteca envia un avís de cortesia per tal de recordar que l’usuari ha de tornar l’exemplar.

Una vegada superat el termini de préstec, la biblioteca envia fins a 3 reclamacions per correu electrònic recordant l'obligatorietat de tornar el material prestat el més aviat possible.

Sancions

El retard en la devolució de les obres suposarà un dia sense préstec per cada dia de retard i obra.

Reposició dels documents

En cas de falta de devolució o deteriorament del material bibliogràfic que el faça inservible, els usuaris i les usuàries estaran obligats i obligades a adquirir-ne un de nou o a ingressar en el compte corrent de la Universitat de València el valor de l’obra perduda o deteriorada, excepte en els casos en què no existisca culpa o negligència per part del prestatari o la prestatària. Per a l'ingrés de l'import de l'obra segueix els següents passos:

  • Contactar amb la biblioteca (coordinador d'adquisicions) per què us informe de l'import exacte a pagar.
  • Emplenar el  Formulari d'ingrés bancari per obra perduda i imprimir-lo.
  • Lliurar en la biblioteca, remetre per correu o e-mail el formulari emplenat, juntament amb el reguard d'ingrés bancari.

Mentre no s'acomplisca aquest requisit l’usuari o la usuària no podrà tornar a utilitzar el servei de préstec, sense perjudici de les mesures que s’adopten en aplicació de la legislació vigent.