Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

NOTES INFORMATIVES

PLAÇA

  • Nom: CPI-19-346
  • Grup: C
  • Subgrup: C1
  • Categoria: Oficial de laboratori
  • Projecte: «Explotación de bacterias ambientales adaptadas a la escasez de agua para la ingeniería de bioprocesos en fase sólida.CPI-19-346»
  • Responsable del projecte d'investigació: Peretó Magraner, Juli

CONVOCATÒRIA

SOL·LICITUDS

  • Termini de presentació: De l'1 a l'11 de novembre de 2019
  • Sol·licitud

RESULTATS DEL PROCÉS SELECTIU