Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

NOTES INFORMATIVES

PLAÇA

  • Nom: Concurs de mèrits del grup A, subgrups A1/A2, escala tècnics gestió i de l'escala gestió universitària
  • Grup: A
  • Subgrup: A1/A2
  • Tipus d'administració: Administració general
  • Tipus de provisió: Concurs: concurs de mèrits

CONVOCATÒRIA

SOL·LICITUDS

  • Termini de presentació: Des del 18-10-2021 fins al 29-11-2021
  • Sol·licitud