Logo de la Universitat de València Logo Unitat d'Igualtat Logo del portal

Relació d'estudis

Informes-Diagnòstics de la desigualtat a la UV
 • Diagnòstic per l'elaboració del III Pla d'Igualtat de la UV. 2019

  El Diagnòstic previ a l’elaboració del III Pla d’Igualtat (2019-2022) integra els següents estudis:

  • Diagnòstic de situació de les dones i els homes a la Universitat de València
  • Estudi sobre bretxa salarial de gènere en la Universitat de València
  • Estudi sobre conciliació personal, familiar i professional de les persones que treballen a la Universitat de València
 • Asimetries de gènere a la Universitat de València. 2012

  Estudi encarregat des de la Unitat d'Igualtat a la professora Fatima Perelló Tomás, del Departament de Sociologia i Antropologia Social. És un informe diagnòstic de la desigualtat a la UV per als anys 2007-2010 (210 pàgines).
 • Dones i homes en la Universitat de València. 2008

  Estudi encarregat des de la Unitat d'Igualtat a les professores Rosario Fernández-Coronado González y Mª Eugenia González Sanjuán, del Departament de Sociologia i Antropologia Social. És un informe diagnòstic de la desigualtat a la UV per als anys 2003-2007 (116 pàgines).
 • La Universitat de València des de la perspectiva de gènere. 2007

  Estudi realitzat pel Servei d'Anàlisi i Planificació de la UV amb les dades estadístiques del tres col·lectius de la universitat (estudiantat, PDI, PAS) desagregades per sexe. Desembre 2007 [Període 2003-2007] i Juliol 2005 [Període 2003-2005].

Informes sobre Conciliació i Corresponsabilitat

Com a fruït de la preocupació i l’interès institucional per incorporar el tema de la conciliació i la coresponsabilitat a la Universitat de València, des del Vicerectorat d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat i la Unitat d’Igualtat s’han encarregat diversos estudis a les professores Alicia Villar i Sandra Obiol, del departament de Sociologia i Antropologia Social de la UV.

1) Estudi exploratori en 2018, combinant metodologies qualitatives i quantitatives

2) Enquestes “Conciliació i corresponsabilitat entre la comunitat universitària a la Universitat de València” realitzada en octubre 2019 a tot el personal de la UV.

Estudis sobre temàtiques vinculades amb les desigualtats a la universitat

 • El gènere dels estudis universitaris. Estudi realitzat per Inés Soler (tècnica d'igualtat de la UI) a partir dels resultats de l'enquesta on-line "Via Universitària, accés, condicions d’aprenentatge", per saber qui i com són les estudiantes i els estudiants universitaris. Aquest capítol forma part de la publicació encarregada per la Fundació Jaume Bofill: Informe general. Via Universitària: Ser estudiant universitari avui http://ir.uv.es/fnsuAp7 i el Treball Final de Màster de la mateixa autora: La perspectiva de género en la investigación sobre la educación universitaria 

 • De la beca al contracte. Anàlisi sobre les trajectòries de les becàries i dels becaris d’investigació a places de PDI contractat. Setembre 2011. 

  Estudi encarregat des de la Unitat d'Igualtat a Alícia Villar i Francesc J. Hernàndez, PDI del Departament de Sociologia i Antropologia Social. A partir de les dades sobre el PDI de la UV, fan un seguiment detallat de les trajectòries de 106 becaris i becàries del curs 2005-2006 on d'analitza la vinculació que han tingut amb la Universitat (90 pàgines).
 • La Inserción laboral de los Titulados y Tituladas de la Universitat de València. Perspectiva de género. 2008

  Estudi realitzat des de l'Observatori d'Inserció Professional i Assesorament Laboral (OPAL). El treball de camp proporciona dades d'una enquesta a quasi 7.000 titulats i titulades entre els añys 1999 i 2003. Es pot consultar l'informe on es presenten els principals resultats (46 pàgines). Enllaç a la web de OPAL

 

Estudis amb perspectiva històrica

 

 •  Dones pioneres en l'administració de la Universitat (Març 2012)

  Dones pioneres en l'administració de la Universitat. Treball presentat per Carmen Tomás Juan, directora de la Unitat d'Igualtat amb motiu del 8 de març de 2012.Accediu.