Logo de la Universitat de València Logo Unitat d'Igualtat Logo del portal

Relació d'estudis

Informes-Diagnòstics de la desigualtat a la UV
 • Diagnòstic per a l'elaboració del IV Pla d'Igualtat de la UV, 2023

 • Diagnòstic per a respondre a l’acció 10 del III Pla d'igualtat: Estudiar mesures d’acció positiva per a incorporar professores en àrees masculinitzades. Informe executiu (Unitat d'Igualtat)

  • Informe estadístic a càrrec de Pilar Rueda, de la Facultat de CC. Matemàtiques de la UV. Anàlisis diagnòstic de la distribució de la plantilla del PDI en funció del grau d'estabilitat, sexe, àrea de coneixement i departaments de la UV.

  • Informe jurídic a càrrec de Ruth Mestre i Maria Teresa Alemany, de la Facultat de Dret de la UV, sobre la viabilitat de l’acció positiva per a incorporar professores en àrees masculinitzades.

 • Diagnòstic per l'elaboració del III Pla d'Igualtat de la UV. 2019

  El Diagnòstic previ a l’elaboració del III Pla d’Igualtat (2019-2022) integra els següents estudis:

  • Diagnòstic de situació de les dones i els homes a la Universitat de València
  • Estudi sobre bretxa salarial de gènere en la Universitat de València
  • Estudi sobre conciliació personal, familiar i professional de les persones que treballen a la Universitat de València
 • Asimetries de gènere a la Universitat de València. 2012

  Estudi encarregat des de la Unitat d'Igualtat a la professora Fatima Perelló Tomás, del Departament de Sociologia i Antropologia Social. És un informe diagnòstic de la desigualtat a la UV per als anys 2007-2010 (210 pàgines).
 • Dones i homes en la Universitat de València. 2008

  Estudi encarregat des de la Unitat d'Igualtat a les professores Rosario Fernández-Coronado González y Mª Eugenia González Sanjuán, del Departament de Sociologia i Antropologia Social. És un informe diagnòstic de la desigualtat a la UV per als anys 2003-2007 (116 pàgines).
 • La Universitat de València des de la perspectiva de gènere. 2007

  Estudi realitzat pel Servei d'Anàlisi i Planificació de la UV amb les dades estadístiques del tres col·lectius de la universitat (estudiantat, PDI, PAS) desagregades per sexe. Desembre 2007 [Període 2003-2007] i Juliol 2005 [Període 2003-2005].

Informes sobre Conciliació i Corresponsabilitat

Com a fruït de la preocupació i l’interès institucional per incorporar el tema de la conciliació i la coresponsabilitat a la Universitat de València, des del Vicerectorat d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat i la Unitat d’Igualtat s’han encarregat diversos estudis a les professores Alicia Villar i Sandra Obiol, del departament de Sociologia i Antropologia Social de la UV.

1) Estudi exploratori en 2018, combinant metodologies qualitatives i quantitatives

2) Enquestes “Conciliació i corresponsabilitat entre la comunitat universitària a la Universitat de València” realitzada en octubre 2019 a tot el personal de la UV.

Estudis sobre temàtiques vinculades amb les desigualtats a la universitat

Estudi realitzat per Inés Soler (tècnica d'igualtat de la UV) a partir dels resultats de les diferents fases de l'enquesta "Via Universitària, accés, condicions d’aprenentatge". Aquest capítols formen part del projecte Via Universitària és un instrument per a la definició de polítiques d’equitat social i de gènere en el sistema universitari. L’estudi analitza les condicions de vida dels estudiants, les seves formes d’estudiar, la seva vinculació amb la universitat, els seus hàbits culturals, els condicionants econòmics, així com les seves expectatives, valors i creences en relació a l’educació superior. 

 

 • De la beca al contracte. Anàlisi sobre les trajectòries de les becàries i dels becaris d’investigació a places de PDI contractat. Setembre 2011. 

  Estudi encarregat des de la Unitat d'Igualtat a Alícia Villar i Francesc J. Hernàndez, PDI del Departament de Sociologia i Antropologia Social. A partir de les dades sobre el PDI de la UV, fan un seguiment detallat de les trajectòries de 106 becaris i becàries del curs 2005-2006 on d'analitza la vinculació que han tingut amb la Universitat (90 pàgines).
 • La Inserción laboral de los Titulados y Tituladas de la Universitat de València. Perspectiva de género. 2008

  Estudi realitzat des de l'Observatori d'Inserció Professional i Assesorament Laboral (OPAL). El treball de camp proporciona dades d'una enquesta a quasi 7.000 titulats i titulades entre els añys 1999 i 2003. Es pot consultar l'informe on es presenten els principals resultats (46 pàgines). Enllaç a la web de OPAL

 

Estudis amb perspectiva històrica

 

 •  Dones pioneres en l'administració de la Universitat (Març 2012)

  Dones pioneres en l'administració de la Universitat. Treball presentat per Carmen Tomás Juan, directora de la Unitat d'Igualtat amb motiu del 8 de març de 2012.Accediu.