Logo de la Universitat de València Logo Unitat Web i Màrqueting Logo del portal

Vicerectorats i Gerència (nom, compte/s, responsables Xarxes Socials):

Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial

https://www.facebook.com/ProjeccioUVEG

https://twitter.com/@projeccioUVEG

https://www.youtube.com/channel/UCCrv7H1nJPPL2XIRQ5qD9ww

Cristina Soriano Cabellos

Cristina Soriano Cabellos

Jorge Hermosilla Pla

Vicerectorat de Cultura i Igualtat

https://www.facebook.com/lanauuv

https://twitter.com/lanauuv

Antonio Ariño Villarroya

Centres (nom, compte/s, responsables Xarxes Socials):

Facultat de Magisteri (General)

Facultat de Magisteri (Programa Mobilitat)

https://twitter.com/FacMagisteri

https://twitter.com/@inter_uv

https://www.instagram.com/facmagisteri/

Ana María Botella Nicolás

María Alcantud Diaz

Ana María Botella Nicolás

Facultat de Medicina i Odontologia

https://www.facebook.com/uv.medicina

https://twitter.com/medicina_uv

Maria Vicenta Alandi
Facultat de Geografia i Història

https://www.facebook.com/FacultatGeografiaIHistoria

https://twitter.com/FacGeoiH

Ester Alba Pagán
Facultat d'Economia

https://www.facebook.com/fac.economia.uv.es

https://twitter.com/FdEconomiaUV

https://www.youtube.com/user/FdEconomiaUV

https://www.linkedin.com/school/11185775/

https://www.instagram.com/fdeconomiauv/

Joaquín Aldas Manzano
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE)

https://www.facebook.com/etseuv

https://twitter.com/ETSEUV

https://www.youtube.com/channel/UC4Z8xilSlWI8ReaawOKAdZA

https://www.instagram.com/etseuv/

https://es.linkedin.com/company/etse-uv

Joaquín Julio Debón Domingo

 

 

 

Francisco Grimaldo Moreno

Facultat de Dret

https://www.facebook.com/DretValenciaUV

https://twitter.com/DretUV

https://www.instagram.com/explore/locations/1433278860121317/facultat-de-dret-uv/?hl=es

https://www.linkedin.com/in/facultat-de-dret-universitat-de-val%C3%A8ncia-1527b2185/

https://www.youtube.com/channel/UCNuNIg4SYAWdTE4G8m7zK-Q?view_as=subscriber

Whatsapp mòbil 669843043

Francisco J. Palao Gil
Facultat de Matemàtiques https://www.facebook.com/fac.matematiques/ Juan Monterde Garcia-Pozuelo
Facultat de Química

https://telegram.me/FacultatQuimicaUV

https://www.linkedin.com/company/facultatquimicauv/

https://www.facebook.com/FacQuimicaUVEG/

https://twitter.com/FacQuimicaUVEG

https://www.instagram.com/facquimicauveg/

Javier Romero Alcalá

Rafael Ibáñez Puchades

Adela Mauri Aucejo

Javier Romero Alcalá

Adela Mauri Aucejo

Facultat de Psicologia

https://www.facebook.com/psicologiaUVEG/

https://twitter.com/psicologia_UV

https://www.instagram.com/psicologia_uv/

Whatsapp mòbil 690 29 50 90

Miguel Francés Carbonell

Miguel Francés Carbonell

Miguel Francés Carbonell

Mª Dolores Sancerni Beitian

Facultat de Física

https://www.facebook.com/fac.fisica.uv.es/

https://twitter.com/FacFisicaUV

https://www.instagram.com/fis_uveg

https://www.youtube.com/channel/UCI_V05sZxkPMz9Ikv2Rc2AA

Manel Perucho Pla
Facultat de Fisioteràpia

https://twitter.com/search?q=%40FacFisioUV&src=typed_query

https://www.facebook.com/pages/Universitat-de-val%C3%A9ncia-facultad-de-fisioterapia/1719553048267351

María Pilar Serra Añó
Facultat de CC Socials

https://m.facebook.com/facsocialsuveg

https://twitter.com/@FacSocialsUVEG

https://www.instagram.com/socialsuveg/

Albert Moncusí Ferré

 

Facultat de Ciències Biològiques

https://www.facebook.com/FacultatCienciesBiologiquesUV

https://twitter.com/BiologiquesUV

https://www.youtube.com/channel/UCKLnw_OnRXBheA7xfjYziiw

https://www.instagram.com/biologiques_uv/

https://www.linkedin.com/company/facultat-biol%C3%B2giques-universitat-de-val%C3%A8ncia/

Inmaculada García Robles

Departaments (nom, compte/s, responsables Xarxes Socials):

Història i Institucions Econòmiques.Departament d'Anàlisi Econòmic.

https://twitter.com/ehvalencia Alfonso Díez Minguela
Història Moderna

https://www.facebook.com/%C3%81rea-de-Historia-Moderna-%C3%80rea-dHist%C3%B2ria-Moderna-361227980716730

https://twitter.com/HistoriaMod

Juan Francisco Pardo Molero
 Història de l'Art

https://www.facebook.com/depUVharte/

https://www.instagram.com/grauUVhart/

https://www.youtube.com/channel/UCnZn7cQDqQmPgzTGS7XXFLA

Sergi Doménech García
Geografia

Rafael Viruela Martínez

Juan Miguel Albertos

Filosofia https://www.facebook.com/uv.filosofia/ Francisco Arenas Dolz
Anatomia i Embriologia Humana https://www.youtube.com/watch?v=mSb3er-wRbM Alfonso Amador Valverde Navarro
Prehistòira, Arqueologia i Història Antiga

https://www.youtube.com/channel/UCET0xfcss6hQh2J5I19gEqg

https://www.facebook.com/ArqueoUV

https://twitter.com/ArqueologiaUV

https://www.instagram.com/arqueologia_uv/

Sonia Machause López
Microbiologia i Ecologia https://www.youtube.com/channel/UCRa_mojgBG6X6uHn91P9muA Pau Carazo Ferrandis
Anàlisi Econòmica https://twitter.com/Aneco_UV Empar Pons Blasco

Serveis (nom, compte/s, responsables Xarxes Socials):

Servei d'Informació i Dinamització d'Estudiants (SEDI)

https://www.facebook.com/SeDI.UV

https://www.facebook.com/BenvingudaUV/

https://twitter.com/SeDI_UV

https://twitter.com/BenvingudaUV

https://www.facebook.com/MostraartpublicUV/

https://www.youtube.com/channel/UCeRB0bVDh75Or0Z5y_WOYhw

https://www.facebook.com/rfutura/

https://twitter.com/revistafutura

Ferranda Martí Campoy
Servei de Relacions Internacionals

https://www.facebook.com/Relacions.Internacionals.Universitat.Valencia

https://twitter.com/relint_UV

https://www.instagram.com/relacions_internacionals_uv/

Carlos Pomer Monferrer
Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE)

https://www.facebook.com/udieuv

https://twitter.com/sfpieuv

https://www.youtube.com/channel/UC2EBSUca51EEO5DeVNcWG3w

María Jesús Martínez Usarralde
Servei d'Estudiants

https://www.facebook.com/sestudUV/

https://twitter.com/sestudUV

Assumpta Marco Pont
Servei d'Educació Física i Esports (SESPORT)

https://www.facebook.com/SEFUV

https://twitter.com/sefuv

https://www.youtube.com/user/EsportsUV

https://www.flickr.com/people/sefuv/

https://www.instagram.com/uvsef/

Carlos Navarro Roncal
Servei de Biblioteques i Documentació

https://www.facebook.com/BibliotequesUniversitatValencia

 https://twitter.com/bibliotequesuv

https://es.pinterest.com/sbdvalencia/

http://www.slideshare.net/prestamo

https://www.youtube.com/user/SBDUV

Instagram (@bibliotequesuv)

M. Victoria García Esteve
Servei d'informàtica (SIUV)

ttps://www.facebook.com/ServicioInformaticaUV

https://twitter.com/@SI_UVEG

https://www.youtube.com/channel/UCQ3REQuehFtlOoTWwFMacOw

https://plus.google.com/u/0/+ServeidInformàticaUV

https://telegram.me/si_uv

Juan Pérez García
Servei d'Extensió Universitària

https://www.facebook.com/extensioUV

https://twitter.com/extensioUV

https://www.youtube.com/ExtensioUni

Mª de los Desamparados Pérez Carbonell
Servei de Llengües i Política Lingüística

www.instagram.com/llenguesuv

www.facebook.com/llenguesuv

www.twitter.com/llenguesuv

Whatsapp mòbil 629 85 01 54 

Carles Plasencia Vilanova

Joan Antoni Cebrian i Molina

UVocupació María Sacramento Quintanilla Alfaro
UVsostenibilitat

https://www.facebook.com/uvsostenibilitat

https://twitter.com/Sostenible_UV

https://www.instagram.com/uvsostenibilitat/

María Pilar Rueda Segado

Instituts de I+D (nom, compte/s, responsables Xarxes Socials):

Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva (ICBiBE) https://www.facebook.com/ICBiBE.at.UV.ES Manuel Serra Galindo
Institut de Robòtica i Tecnologia de la Informació i Comunicacions (IRTIC)

https://twitter.com/IRTIC_UV

https://www.linkedin.com/in/irtic-uv-51146112b

https://www.facebook.com/IRTIC

https://www.youtube.com/channel/UCb__e0QelOoqcH3pr7gNjRQ

https://www.instagram.com/irticuv/

Jose Benavent Segui

Manuel Perez Aixendri

Institut Universitari d'Economía Social, Cooperativisme i Emprenedoria (IUDESCOOP)

https://www.facebook.com/iudescoop/

https://www.youtube.com/user/iudescoop?feature=watch

María José Vañó Vañó
Institut Universitari Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Universitat de València (ICBiBE) https://twitter.com/@ICBiBE_UV Eduardo Moises García Roger
Institut Universitari d'Investigació en Economia Social, Cooperativisme i Empreniment (IUDESCOOP)

https://www.facebook.com/iudescoop/

https://twitter.com/iudescoop

https://www.youtube.com/user/iudescoop

https://www.instagram.com/iudescoop/

María José Vañó Vañó
Institut Interuniversitari de Reconeixement Molecular i Desenvolupament Tecnològic (IDM)

https://www.facebook.com/InstitutodeinvestigacionIDM/

https://twitter.com/idm_upv_uv?s=11

https://www.instagram.com/idm_upv_uv/?igshid=14hjq792f6yuo

Ana Mª Costero Nieto

Centre d'Investigacions sobre Desertificació (CIDE)

https://twitter.com/CidEinvestiga

https://www.instagram.com/cideinvestiga/

Ana Cristina Maymo Hernando

Unitats (nom, compte/s, responsables Xarxes Socials):

Unitat de Cultura Científica i de la Innovació - Càtedra de Divulgació de la Ciència

https://www.facebook.com/Unitat-de-Cultura-Cientifica-i-de-la-Innovacio-UCC-i-de-la-UV-885878094778781/

https://twitter.com/CdCienciaUV

Soledad Rubio Candel
Biblioteca d'Humanitats "Joan Reglà"

http://www.slideshare.net/bibliotecahumanitats

M. Victoria García Esteve
Biblioteca Depositària de Nacions Unides (ONUBIB)   

https://www.facebook.com/onubib

https://twitter.com/ONUBIBUV

M. Victoria García Esteve
Biblioteca Històrica

https://www.facebook.com/BibliotecaHistorica.UniversitatDeValencia

M. Victoria García Esteve
Unitat de Qualitat

https://www.facebook.com/qualitatUV/

https://twitter.com/qualitatUV

https://www.instagram.com/qualitatuv/

 Carmen Dasí Vivó

Unitat de Cultura Científica https://www.youtube.com/channel/UCnQa6H34IrJV-Z-4kjxn37w María Soledad Rubio Candel
Unitat d'Igualtat

https://www.instagram.com/unitatigualtatuv/

https://www.youtube.com/user/unitatigualtatuveg/

http://twitter.com/igualtatUV

https://www.facebook.com/unitatigualtatuv

Amparo Mañés Barbé

Graus (nom, compte/s, responsables Xarxes Socials)::

Grau en Història de l'Art https://www.instagram.com/gradoUVharte/ Sergi Doménech García

Màsters (nom, compte/s, responsables Xarxes Socials)::

Màster Propi en Ortodòncia Lingual https://www.facebook.com/masterortodoncia.universidadvalencia Jose Luis Gandia Franco
Màster Universitari Recerca en Biologia Molecular, Cel·lular i Genètica https://twitter.com/@master_ibmcg Sergi Maicas Prieto
Màster Universitari en Història de l'Art i Cultura Visual https://www.facebook.com/Máster-en-Historia-del-Arte-y-Cultura-Visual-Universidad-de-Valencia-411230875724756 Xesqui Castañer López
Màster Universitari en Enginyeria Electrònica

https://www.facebook.com/M%C3%A1ster-Universitario-en-Ingenier%C3%ADa-Electr%C3%B3nica-463055910550549/

https://twitter.com/MUingele
Jose Francisco Jordán Martínez
Màster Universitari en Direcció d'Empreses (MBA)

https://www.facebook.com/MBA-universitario-UV-1677164195880986/

https://twitter.com/MmbaUV

Carlos Peraita de Grado
Màster Universitari en Història de la Ciència i Comunicació Científica https://twitter.com/@masterhccc Ximo Guillém Llobat
Màster Universitari en Enginyeria Química

https://www.facebook.com/M%C3%A1ster-en-Ingenier%C3%ADa-Qu%C3%ADmica-UV-966240510096643/

https://twitter.com/@miquiUV

Vicente Martínez Soria
Màster Universitari en Ciència de Dades

https://www.facebook.com/MUcienciadedatos

https://twitter.com/@mcdatosuv

Emilio Soria Olivas
Màster Universitari en Enginyeria i Serveis Web (ISAW)

https://www.facebook.com/M%C3%A1ster-ISAW-534017396800801/

https://twitter.com/MISAWUV

Juan Gutiérrez Aguado
Màster Universitari en Traducció Creativa i Humanística

https://www.facebook.com/MTraduccionUV/

https://twitter.com/MTraduccionUV

Enric Serra Alegre
Màster Universitari en Investigació i Desenvolupament en Biotecnologia i Biomedicina

https://www.facebook.com/M%C3%A0ster-universitario-en-ID-en-biotecnologia-i-biomedicina-UV-425810780922988/

https://twitter.com/@MbiotecUV

José E. Pérez Ortín 
Màster Universitari en Arqueologia

https://www.facebook.com/ArqueoUV/

https://twitter.com/@ArqueologiaUV

https://www.flickr.com/photos/arqueologiauv

José Luis Jiménez Salvador
Màster Universitari en Dret i Violència de Gènere

https://www.facebook.com/masterviolenciadegenero

https://twitter.com/@MViolenciaGenUV

Elena Martínez García
Màster Universitari en Finances Corporatives

https://www.facebook.com/M%C3%A1ster-Universitario-en-Finanzas-Corporativas-215505165494319

https://twitter.com/@MuFcorporativas

https://www.linkedin.com/groups/8492463/profile

https://www.instagram.com/masterfinanzascorporativasuv/

Irene Comeig Ramírez

Màster Universitari en Política Econòmica i Economia Pública

https://www.facebook.com/masterpoleco

https://twitter.com/@MasterPolecoUV

Raúl de Arriba Bueno
Màster Universitari en Fisiologia

https://www.facebook.com/masterfisiologiauv

https://twitter.com/@MUFisiologiaUV

https://www.linkedin.com/in/master-fisiologia-uv-7a71b210a

Mª Rosario Salvador Palmer
Màster Universitari en Especialització en Intervenció Logopèdica

https://www.facebook.com/M%C3%A1ster-Universitario-en-Especializaci%C3%B3n-en-Intervenci%C3%B3n-Logop%C3%A9dica-1533090073652403/

https://twitter.com/mlogopedia_uv

Amparo Ygual Fernández
Màster Universitari en Dret, Empresa i Justícia

https://www.facebook.com/masterderechoempresajusticia/

https://twitter.com/master_der_emp

https://www.youtube.com/user/MDerechoEmpresayJust

Carlos Esplugues Mota

Màster Universitari en Banca i Finances Quantitatives

https://www.facebook.com/MQuanFin

https://twitter.com/@MasterQfb

Maria Dolores Furió Ortega
Màster Universitari en Història i Identitats en el Mediterrani Occidental https://www.facebook.com/Master-Historia-e-Identidades-en-el-Mediterr%C3%A1neo-Occidental-224983784363534/?ref=settings Juan Francisco Pardo Molero
Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats https://www.facebook.com/masterinadvancedenglishstudies A. Patricia Bou Franch
Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals https://www.facebook.com/masterprluv/
https://twitter.com/masterprluv
 
Manuel Alegre Nueno

Màster Universitari en Investigació en Didàctiques Específiques

https://twitter.com/@MUIDE_UV Manuel Monfort Pañego
Màster propi en Gestió del Talent Roberto Luna Arocas
Màster propi en Transformació Energètica Power Electronics

https://twitter.com/MPOWER_te

https://www.linkedin.com/company/mpower-pe-uv/

https://www.instagram.com/mpower_te

José Gabriel Torres Pais
Títol propi: Expert Universitari en Mercat i Gestió d'Art Contemporani

https://www.linkedin.com/company/67294796

https://www.facebook.com/euMGAC/

https://twitter.com/EuMgac

https://www.instagram.com/eumgac/

Jorge Sebastián Lozano
Màster Propi en Preparació Física i Prevenció de lesions en el/la Futbolista

https://twitter.com/p_fisica

https://www.instagram.com/master_pfisica/

Andrés Tudela Desantes
Màster Universitari en Tècniques Experimentals en Química https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/masterteq_uveg/ Francesc Albert Esteve Turrillas
Màster Universitari de Mediació, Arbitratge i Gestió del Conflicte en Dret Privat

https://www.linkedin.com/company/86637640/admin/

Raquel Guillén Catalán
Màster Universitari en Neurociències Bàsiques i Aplicades https://twitter.com/MasterNeuroBA María Carmen Agustín Pavón
Màster Universitari en Planificació i Gestió de Processos Empresarials https://www.instagram.com/master_pgpe_uv/ M. Ángeles Pérez Alarco
Màster Universitari en Tècniques per a la Gestió del Medi Ambient i del Territori https://www.youtube.com/@master-medioambiente Jaime Escribano Pizarro
Màster Universitari en Estudis Internacionals i Europeus

https://twitter.com/Meie_UV
https://www.linkedin.com/in/meie-uv-07595317b/

Patricia Llopis Nadal

Grups d'investigació (nom, compte/s, responsables Xarxes Socials):

Intelligent Data Analysis Laboratory (IDAL)

https://www.facebook.com/IDAL-Intelligent-Data-Analysis-Laboratory-349195455092517

https://twitter.com/@idal_uv

José David Martín Guerrero
Translational Genomics Lab https://twitter.com/@GenomicsLab_uv Rubén Artero Allepuz

Grup d'Investigació en Optometria

https://www.facebook.com/ginvoptom/

https://twitter.com/Gioptom

https://www.instagram.com/gioptom/

https://www.linkedin.com/company/grupo-de-investigacion-en-optometria-gio-universidad-de-valencia

Alejandro Cerviño Expósito

EVA Project

https://twitter.com/EvaProjecte

https://www.instagram.com/evaprojecte/

Jorge Lizandra Mora
Promoció de la salut sexual en població general i amb diversitat funcional - SALUSEX

https://www.facebook.com/salusexvalencia

https://www.instagram.com/salusexvalencia

M. Dolores Gil Llario
Digitalització i Política (DIGIPOL) https://twitter.com/digipoluv Óscar Barberá Areste

Càtedres (nom, comptes/s, responsable RRSS):

Càtedres Universitat de València https://twitter.com/UVCATEDRAS Guillermo Palao Moreno
Càtedra Ciutat de València https://www.facebook.com/ciudadvalenciacatedra/ Julia Salom Carrasco

Càtedra Empresa Familiar.

Universitat de València

https://www.facebook.com/cefuveg/

https://twitter.com/CEF_UV

https://www.linkedin.com/groups/4967923/profile

https://www.youtube.com/channel/UCocX-wEccO_r4pdd1XCftKg

https://www.instagram.com/cef_uv/?hl=es

Alejandro Escriba Esteve
Càtedra d'estudiant a empresari https://www.facebook.com/Cátedra-de-estudiante-a-empresario-279290928931035 Domingo Ribeiro Soriano
Càtedra INNOVA SERVEF-UV https://twitter.com/CatedraServefUV Guillermo Palao Moreno
Càtedra Model Econòmic Sostenible de València i Entorn https://twitter.com/catedramesval José Manuel Pastor Monsálvez
Càtedra de Privacitat i Transformació Digital (Microsoft-Universitat de València)

https://twitter.com/catedramuv1

https://www.linkedin.com/company/c%C3%A1tedra-privacidad-y-transformaci%C3%B3n-digital-microsoft-uv/

https://vimeo.com/catedramicuv

 

Ricard Martínez Martínez
Càtedra Prospect Comunitat Valenciana 2030 https://www.facebook.com/prospectcv2030/ 
 
 
 
 
Joan Romero González
Càtedra de Participació Ciutadana i Paisatges Valencians

https://www.facebook.com/catedrapaisajevalenciano/

https://twitter.com/catedrapaisaje

https://www.instagram.com/catedrapaisaje/

https://www.youtube.com/channel/UCg8NAavCgSiWnnc-F_2L4Zw

Estefanía de la Vega Zamorano
Càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible

https://www.facebook.com/catedracooperacio

https://www.instagram.com/catedracoopuv/

Carmen Lloret Catalá
Càtedra d'Economia Col·laborativa i Transformació Digital

https://twitter.com/Cat_Ecolabora

https://www.youtube.com/channel/UC_gSV_juDRt6FexBtWxkv-w

Itziar Riera Carrión

Càtedra Valenciaport de Economia Portuària APV - UV

https://www.instagram.com/porteconomy_uv/

https://www.linkedin.com/company/porteconomy-uv

https://twitter.com/porteconomy_uv

https://www.youtube.com/channel/UCwi40ZoJQmiJzekiRMVKchg

Vicente Juan Pallardó López
Càtedra de Joventut

https://www.instagram.com/catedrajoventutuv/

https://www.linkedin.com/company/catedra-joventut-uv/

https://twitter.com/CatJoventutUV

https://www.youtube.com/channel/UCBGImnIHcCMlBSM_fcWVB5w

María Paz Viguer Seguí

Càtedra EVES-GSK-UV

https://twitter.com/catedraEVES

https://www.facebook.com/catedraevesgskuv

https://www.instagram.com/catedraeves/

Regina García Martorell

Altres (nom, compte/s, responsable Xarxes Socials):

Ciències Polítiques UV (Alumni)

https://www.linkedin.com/groups/4875829/profile Òscar Barberá Areste
Gabinet de Didàctica del Jardí BotànicFestival de Bienvenida UV

https://www.facebook.com/gdidactica

https://twitter.com/GabDidactic_UV

https://www.youtube.com/channel/UCguDYXuOtEa9QUkeoUcHg1w

Maria Jose Carrau
Oficina de Projectes Europeus de Recerca (OPER)

https://www.facebook.com/eurorecerca/

https://twitter.com/oper_uv

Angeles Sanchis Polo
Congrés Internacional Entresegles: Literatura i Història, Cultura i Societat https://twitter.com/entresiglos2016 Teresa Ferrer Valls
Congrés Internacional "Dones que representen, dones representades"

https://www.facebook.com/congresoartemujer

Ester Alba Pagán
Oficina de Polítiques per l'Excelencia (OPEX)

https://twitter.com/opex_uv

https://www.flickr.com/photos/145864150@N05

https://www.instagram.com/opex_uv

Guillermo Palao Moreno

Rafael J Garcia Martínez

Rafael J Garcia Martínez

Living Lab "FoodHealth" https://twitter.com/@foodhealth_Lab Guillermo Palao Moreno
Living Lab "SocInnoLAB" https://twitter.com/@SocialinnolabUV Guillermo Palao Moreno
Projecte I+D "Emociones3Escuelas" https://www.instagram.com/emociones3escuelas/ Mª Amparo Alonso Sanz
Jornades Investigació, Innovació i bones pràctiques en educació infantil i primaria https://twitter.com/@2JornadesIN Noelia Ibarra Rius
Projecte "Falla immaterial"

https://www.facebook.com/fallaimmaterial

https://twitter.com/fallaimmaterial

Paula Marzal Domenech
Festival de Benvinguda UV https://www.instagram.com/benvingudauv  Ferranda Martí Campoy
Laboratori de Física Quàntica https://www.youtube.com/channel/UCxT6lZ0vZt5vP8O-DewK_VQ/ Jordi Vidal Perona
Aula d'Història i Memòria democràtica https://twitter.com/aula_hmd Juan Carlos Colomer Rubio
Diversitats https://twitter.com/diversitatsUV
https://www.instagram.com/diversitats_uv/
https://www.youtube.com/channel/UCm8F9T4japUTUG1CHUOlTGA
Sela Andreu Muñoz
Eleccions Estudiantat UV https://www.facebook.com/eleccionsestudiantsUV/
https://www.instagram.com/eleccionsestudiantsUV/
Maria Ferranda Martí Campoy
Revista REALIA. Research in Education and Learning Innovation Archives - Scientific Journal https://twitter.com/REALIA10174486 Mª Paz Villar Hernández
Col·legi Major Rector Peset https://www.facebook.com/cmrpeset

https://www.youtube.com/user/cmrpeset
Carlos Javier López Benedi
Setmana Mundial per l'Educació de la Universitat de València

https://twitter.com/Same19UV

https://www.instagram.com/sameuv/

Cristina Pulido Montes
Salusex

https://www.facebook.com/salusexvalencia

https://www.instagram.com/salusexvalencia/

Vicente Morell Mengual