Logo de la Universitat de València Logo Unitat Web i Màrqueting Logo del portal

Habilitar aportacions

En xarxes socials horitzontals (Facebook, Twitter...), blogs o entrades dels webs institucionals que ho permeten, s’ha d’habilitar la possibilitat d’emetre comentaris en les actualitzacions dutes a terme per part dels membres de la comunitat universitària (PDI, PAS o estudiants), o per part d’altres usuaris dels recursos de xarxes socials de la Universitat de València. En cas de permetre la creació de noves actualitzacions (Facebook), s’ha de prestar atenció a les implicacions que aquesta decisió pot ocasionar, i intentar evitar la impressió de restricció de llibertats abans atorgades.

Es recomana utilitzar les xarxes socials verticals (Youtube, Instagram, Slideshare...) com a mitjans de difusió, sense habilitar la creació d’aportacions, i optar per concentrar aquesta funció en la resta de xarxes socials horitzontals.

Normes d'ús

Les aportacions d'altres usuaris en els fòrums, blogs i aquelles xarxes socials que ho permeten, s’han de regir pels principis i actuacions incloses en el capítol XI del "Reglament d'ús dels recursos relacionats amb les TIC de la UV".

En aquest sentit, es poden eliminar missatges o comentaris que incomplisquen les normes, i fins i tot blocar usuaris que les infringisquen repetidament i/o fer-ne un seguiment.