Logo de la Universitat de València Logo Unitat Web i Màrqueting Logo del portal

A l’hora d’utilitzar material multimèdia (imatges, vídeos, presentacions…), tant en xarxes socials específiques (Instagram, Youtube, Slideshare…), com per acompanyar continguts de la resta de xarxes, cal conèixer els drets de propietat intel·lectual d’aquests recursos. En cas de ser propietat de terceres persones, és obligatori aconseguir-ne la cessió dels drets i, si fóra necessari, esmentar-ne la font. Quan, per algun motiu, siguen infants els que formen part d’ aquest material multimèdia, s’ha de disposar obligatòriament del consentiment exprés de tots dos progenitors.

Per a aquells continguts generats per la Universitat de València (o per tercers contractats que han cedit els drets a la UV), s’ha d’utilitzar per defecte la llicència Creative Commonsd’ atribució, que permet qualsevol explotació de l’obra, inclosa una finalitat comercial, així com la creació d’obres derivades, la distribució de les quals també està permesa sense cap restricció. En aquelles xarxes socials que permeten definir les llicències dels continguts, s'establirà per defecte aquesta llicència, parant atenció als condicionants indicats amb anterioritat.

Un altre aspecte que cal tenir en compte en les xarxes socials, i per la característica inherent a aquestes, és la normativa sobre de dades de caràcter personal. En termes generals, tots els llocs web que manegen dades de caràcter personal han d’incloure els textos legals, en compliment del principi d’informació que recull la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). A més, han d’obtenir el consentiment dels/de les usuaris/àries per a l’emmagatzematge i tractament de les seues dades. Atès que les xarxes socials es consideren un recurs web altament interactiu, s’assumeix que han d’incloure també aquests avisos legals. En l’enllaç següent s’arrepleguen les llistes de les polítiques de privadesa de les principals xarxes socials utilitzades per la Universitat de València: http://links.uv.es/OpKL2Jl

També s’ha de tenir en compte que les publicacions en xarxes socials podrien afectar els drets d’imatge de tercers. Amb caràcter general, i d’acord amb el que disposa la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, només es pot utilitzar la imatge d’una persona si hi ha autorització legal o consentiment exprés del titular del dret, per la qual cosa és necessari l’ús de clàusules mitjanç ant les quals es reculla aquest consentiment.

Per acabar i per desenvolupar un correcte funcionament en les xarxes socials, des d’aquest aspecte jurídic, s’ha detenir en compte obligatòriament tots aquells altres aspectos de la normativa de protección de dades, en cas que fóra necessari, com la possible creació d’un fitxer i la seua inscripció en l’Agència de Protecció de Dades corresponent, així com totes les accions referents a les mesures de seguretat que s’han d’implantar. En cas de qualsevol tipus de dubte en matèria legal, s’ha de fer la consulta corresponent als Serveis Jurídics de la Universitat de València, accessibles mitjançant correu electrònic en"servicios.juridicos@uv.es".