Educació lectora, literària, lingüística, cultura i societat - ELCIS

Referència del grup:

GIUV2018-439

 
Descripció de l'activitat investigadora:
El grup de recerca Elcis ha realitzat investigacions de formació lectora, literària, mediàtica i lingüística en contextos multiculturals i plurilingües en els diversos nivells educatius tant en L1 com en L2 i llengües estrangeres. S'inicia quan se'ns va concedir el projecte d'investigació "Globalització, exclusió i multiculturalitat en Literatura Infantil i Juvenil" (UV-AE-20060713) el 2006. Des d'aleshores i fins ara hem treballat en diferents projectes tant de recerca, cooperació com d'innovació. Un factor determinant per a la consolidació i ampliació no sols de línies d'investigació, sinó de membres i col·laboradors fou la concessió del projecte I+D+I "Educación literaria e Interculturalidad" del Ministerio de Ciencia e Innovación (EDU 2008-01782/EDUC), Programa Nacional de Investigación Fundamental en el Marco del VI Plan Nacional de Investigación Científica. Hem format part d'altres projectes com "Diversidad y (des)igualdad en la literatura infantil y juvenil española contemporánea" (UV-IMV-PRECOMP-13-115502),"Imágenes literarias de la diversidad: ciudadanía e identidad a través de la educación lectora y literaria" (GV 2015-050). O dels projectes d'innovació de centre...El grup de recerca Elcis ha realitzat investigacions de formació lectora, literària, mediàtica i lingüística en contextos multiculturals i plurilingües en els diversos nivells educatius tant en L1 com en L2 i llengües estrangeres. S'inicia quan se'ns va concedir el projecte d'investigació "Globalització, exclusió i multiculturalitat en Literatura Infantil i Juvenil" (UV-AE-20060713) el 2006. Des d'aleshores i fins ara hem treballat en diferents projectes tant de recerca, cooperació com d'innovació. Un factor determinant per a la consolidació i ampliació no sols de línies d'investigació, sinó de membres i col·laboradors fou la concessió del projecte I+D+I "Educación literaria e Interculturalidad" del Ministerio de Ciencia e Innovación (EDU 2008-01782/EDUC), Programa Nacional de Investigación Fundamental en el Marco del VI Plan Nacional de Investigación Científica. Hem format part d'altres projectes com "Diversidad y (des)igualdad en la literatura infantil y juvenil española contemporánea" (UV-IMV-PRECOMP-13-115502),"Imágenes literarias de la diversidad: ciudadanía e identidad a través de la educación lectora y literaria" (GV 2015-050). O dels projectes d'innovació de centre "Innovación, Investigación y Calidad en la Enseñanza Superior:Proyectos y Propuestas en investigación docente en las Setmanes d'Activitats Complementàries" en diferents edicions o "Trabajo sobre el impacto del uso de las pizarras digitales interactivas en la formación superior de Profesores de Infantil, Primaria y Secundaria". Així com "Estudio comparativo de las materias de DLL en los nuevos grados de Educación Infantil" projecte concedit per la Universidad de Sevilla.Proyectos para la Investigación Docente (038-A6-2010) amb investigadors de les universitats de Sevilla, Jaén, Granada, València, Barcelona, A Coruña; el projecte FACTORES DETERMINANTES EN LOS HÁBITOS LECTORES DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (PR2017-040) concedit per la Universidad de Cádiz. O el projecte de cooperació "Preparación de agentes de formación del profesorado y equipos instucionales que permitan la innovación y mejora en investigación y formación docente en educación intercultural bilingüe en las zonas andinas y del Caribe" de l'Agencia Española para la Cooperación Internacional (D/030992/10); "Competencias lingüísticas e identidad cultural del alumnado de origen inmigrante-variables de integración en contextos de inmigración" (APE/2015/004). També hem format part del projecte "COMPETENCIAS MEDIÁTICAS DE LA CIUDADANIA EN MEDIOS DIGITALES EMERGENTES (SMARTPHONES Y TABLETS): PRACTICAS INNOVADORAS Y ESTRATEGIAS EDUCOMUNICATIVAS EN CONTEXTOS MULTIPLES del Ministerio de Economía y Competitividad. Programa Nacional Proyectos I+D+I (EDU2015-64015-C3-1-R) amb 40 investigadors, d'11 universitats espanyoles i 8 països latinoamericans i europeus o del projecte "YOUTUBERS E INSTAGRAMMERS: LA COMPETENCIA MEDIÁTICA EN LOS PROSUMIDORES EMERGENTES" de l' AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN - Convocatorias 2018 Proyectos de I+D de GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO y Proyectos de I+D+i RETOS INVESTIGACIÓN. Així mateix el grup Elcis hem organitzat tota mena d'encontres científics relacionats amb la nostra recerca: entre altres III Congrés Internacional de Literatura Infantil i Juvenil Catalana (2006); I Congreso Internacional de Educación literaria y Sociedad. La enseñanza de la literatura a los jóvenes (2007); Jornadas interdisciplinares de Estudios de la Mujer (2009); : III Jornadas Innovación Docente en la Educación Superior (2014); I i II International Conference Teaching Literature in English for Young Learners (2012) i (2015); XV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura (2014); Jornadas de Investigación, Innovación y Buenas prácticas en Educación Infantil (2014), (2015), (2016), (2017) i ((2018) o les Jornades d'Educació lectora, literària i lingüística. Recerca i bones pràctiques (2021).En l'actualitat formen part com a grup de la xarxa d'excel·lència del projecte RED DE EXCELENCIA EN EDUCACION MEDIÁTICA del Ministerio de Economía, Programa de Acciones de Dinamización Redes de Excelencia I+D (Acció 2016)(EDU2016-81772-REDT) entitats participants: 10 IP de I+D 10 universitats espanyoles.
[Llegir més][Ocultar]
 
Pàgina Web:
 
Objectius cientificotècnics:
  • Investigar en la formació lectora, literària, lingüística i mediàtica en contextos multiculturals i plurilingües en tots els nivells educatius.
  • Avaluar la competència lectora, literària, lingüística i mediàtica en els diferents nivells educatius
  • Detectar necessitats i carències al voltant de les competències lectora, literària, lingüística i mediàtica en els diferents nivells educatius.
  • Dissenyar propostes didàctiques d'intervenció que permeten la recerca i la innovació sobre de la formació lectora, literària, mediàtica i lingüística.
 
Línies d'investigació:
  • Literatura infantil i juvenil. Investigació i innovació en la literatura destinada al lector model de la qual es troba en l'educació infantil, primària, secundària.
  • Diversitat, identitats, ciudadania, interculturalitat i plurilingüisme en l'educació literària. Un dels reptes que té en l'actualitat l'educació en tots els nivells és com hem de tractar la diversitat tant ètnica, cultural, lingüïstica, afectivo-sexual (...) en les nostres aules i com realitzar-ho amb uns indicis d'èxit. La línia d'investigació tracta de fer-ho des de la formació literària.
  • Metodologies d'investigació i innovació en didàctica de la llengua i la literatura. Treballar en les principals línies d'investigació i d'innovació que s'estan desenvolupant en didàctica de la literatura i de la llengua.
  • Álbum i·lustrat, còmic, novel·la gràfica, discurs audiovisual i fílmic en l'educació literària. IInvestigar en l'àlbum il·lustrat, còmic, novel·la gràfica, el discurs audiovisual i fílmic com unes eines fonamentals per a la formació lectora, literària, lingüística i mediàtica de les noves generacions.
  • Patrimoni cultural, formació lectora, literària, digital i mediàtica. El patrimoni cultural, la formació lectora, literària, digital i mediàtica i la seua investigació com una manera d'entendre el món y formar ciutadans crítics, reflexius i capaços d'enforntar-se a qualsevol mena de text siga escrit o digital.
 
Components del grup:
Nom Caràcter de la participació Entitat Descripció
Josep Ballester RocaDirector-a UVEG-Valencia Catedràtic-a d'Universitat
Equip d'investigació
Sergio Arlandis LópezMembre UVEG-Valencia Professor-a Ajudant-a Doctor-a
Rocío Domene BenitoMembre UVEG-Valencia Professor-a Ajudant-a Doctor-a
Dominika Fajkisová Membre UVEG-Valencia Investigador-a en Formació Predoctoral FPU
Josep V. García RaffiMembre UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Noelia Ibarra RiusMembre UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Joaquim López RíoMembre UVEG-Valencia Professor-a Associat-da
Patricia Martínez LeónMembre UVEG-Valencia Professor-a Ajudant-a Doctor-a
Jeroni Méndez CabreraMembre UVEG-Valencia Professor-a Ajudant-a Doctor-a
Francesc Rodrigo SeguraMembre UVEG-Valencia Professor-a Ajudant-a Doctor-a
Luis Sebastián Villacañas De CastroMembre UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Assumpta Biosca TarongerCol·laborador-a CE-GVA-Valencia Professor-a
Margarida Castellano SanzCol·laborador-a UVEG-Valencia Professor-a Ajudant-a Doctor-a
Silvia María ChireacCol·laborador-a UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Anna Devis ArbonaCol·laborador-a UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Vicente García MartínezCol·laborador-a UVEG-Valencia Professor-a Associat-da
María Lacueva LorenzCol·laborador-a DEU-USaarlandes Professor-a Ajudant-a Doctor-a
Fernando Marín MartíCol·laborador-a UJI-Castellón Professor-a Associat-da
Aina Monferrer PalmerCol·laborador-a UVEG-Valencia Professor-a Ajudant-a Doctor-a
Miquel Angel Oltra AlbiachCol·laborador-a UVEG-Valencia Professor-a Contractat-da Doctor-a
Rosa Maria Pardo CoyCol·laborador-a UVEG-Valencia Professor-a Ajudant-a Doctor-a
Manuel Romero OlivaCol·laborador-a UCA-Cádiz Professor-a Contractat-da Doctor-a
Álvaro Ruiz GómezCol·laborador-a CE-GVA-Valencia Professor-a
José Vicente Salido LópezCol·laborador-a UCLM-Castilla-La Macha Professor-a Contractat-da Doctor-a
Equip de Treball
Camilla SpavilieroEquip de Treball ITA-UniCF Estudiant-a de doctorat d'altres entitats