Instrucció per a l'obtenció de la menció internacional del títol de doctor, aprovada per la Junta Permanent de l'Escola de Doctorat el 13 de juliol de 2021 i modificada el 3 de mayo de 2022

Acord Junta Permanent de l'Escola de Doctorat de 23/02/2021 en relació a sol·licituds d'estancies internacionals "telemàtiques"