• màsters 2018-19
  1. Calendari
  2. Procediment
  3. Informació d'automatrícula.
  4. Informació sobre la realització de pràctiques amb menors
  5. Normativa

 

  1. Calendari

El Vicerectorat d’Estudis de Postgrau estableix dos períodes de matrícula ordinària per al curs acadèmic 2017-2018:

A) Estudiants de nou ingrés:

FASE I DE PREINSCRIPCIÓ:

Del 17 al 20 de juliol de 2017. Període de matrícula on line (automatrícula), dirigit a estudiants de nou ingrés, amb sol·licitud admesa al procediment d’admissió a màster universitari resolt a data de 11 de juliol de 2017.

27 i 28 de juliol de 2017. Període de matricula on line (automatrícula), dirigit a estudiants de nou ingrés amb plaça assignada al cridament de la llista d’espera del 26 de juliol de 2017.

FASE II DE PREINSCRIPCIÓ:

Del 21 al 24 setembre de 2017. Període de matrícula on line (automatrícula), dirigit a estudiants de nou ingrés, amb sol·licitud admesa al procediment d’admissió al màster universitari resolt a data de 18 de setembre de 2017.

Del 28 i el 29 de setembre de 2017. Període de presencial al centre corresponent, dirigit a estudiants de nou ingrés amb plaça assignada en el cridament de la llista d’espera del 27 de setembre de 2017.

B) Els estudiants amb matrícula formalitzada a cursos anteriors, podran matricular-se a qualsevol d’aquestos dos períodes de matrícula

  1. Procediment

La matrícula dels màsters es tramita en la Secretaria de la Facultat a què està adscrit el Màster, per la qual cosa el/la estudiant que tinga alguna incidència en la seua matrícula haurà de dirigir-se allí per a resoldre-la.
Llistat de Màsters amb el centre d'adscripció

Els i les estudiants formalitzaran la seua matrícula en alguna de les modalitats següents:

a. Automatrícula no assistida des de qualsevol ordinador amb accés a Internet.

b. Automatrícula assistida en aules d'informàtica habilitades a este efecte i amb l'assistència de personal de la Universitat de València.

L’ acceptació de la sol·licitud de matricula estarà condicionada a la verificació, en tot moment, e les dades consignades per l'estudiant. En el cas que en el procés de verificació quede constància de falsedat, ocultació de dades o qualsevol altra circumstància que acredite que la persona interessada no compleix els requisits exigits per accedir als estudis universitaris de màster o per continuar-los, quedarà sense efectes la seva sol·licitud de matrícula i no tindran validesa els actes que s'hagen realitzat.
 

  1. Informació d'automatrícula

  1. Informació sobre la realització de pràctiques amb persones menors d'edat

En compliment de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència, l'estudiant o estudianta que vulga o haja de realitzar pràctiques que impliquen un contacte habitual amb menors ha d'aportar obligatòriament i en el moment que se'ls sol.licite, una certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals que expedeix el Ministeri de Justícia. Per a més informació clica ací.

  1. Normativa.

 

 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies