1.  Convocatòria de propostes 2023-EAC/A10/2022 Programa Erasmus+ (2022/C 444/07)

2.   Accions i terminis presentació de sol.licituds

La present convocatòria de propostes comprén les següents accions del programa Erasmus+:

Acció clau 1 (AC1): Mobilitat educativa de les persones

—           Mobilitat de las persones en els ámbits de l'educació i la formació: 23 de febrer de 2023 a les 12 h

—           DiscoverEU: Acció per a la inclusió: 4 d'octubre de 2023 a les 12 h

—           Intercanvis virtuals als àmbits de l'educació superior i la juventut: 26 d'abril de 2023 a las 17:00 h

 

Accions que compten amb assessorament des de la Unitat de Projectes del Servei de Relacions internacionals i Cooperació:

Acció clau 2 (AC2): Cooperació entre organitzacions i institucions

—      Associacions per a la cooperació:

—           Associacions de cooperació en l'àmbit de la educació, formació i juventut: 22 de març de 2023 a les12:00 h 

—           Associacions de cooperació en l'ambit de l'esport: 22 de març de 2023 a les 17:00 h

—           Associacions a xicoteta escala: 22 de març de 2023 a les 12:00 h i 4 d'octubre de 2023 a les 12:00 h

—           Associacions a xicoteta escala en l'àmbit de l'esport: 22 de març de 2023 a les 17:00 h

—     Associacions d'excel·lència:

—          Centres d'excel·lència professional:8 de juny de 2023 a les 17:00 h

—          Acció Erasmus Mundus: 16 de febrer de 2023 a les 17:00 h

—    Associacions per a la innovació:

—         Aliances per a la innovació: 3 de maig de 2023 a les 17:00 h

—         Proyectos con visión de futuro: 15 de març de 2023 a les 17:00 h

—        Desenvolupament de capacitats en l'educació superior. 16 de febrer de 2023 a las 17:00 h

—        Desenvolupament de capacitats en l'àmbito de l'educació i formació professionals: 28 de febrer de 2023 a las 17:00 h

—        Desenvolupament de capacitats en l'àmbit de la juventut: 8 de març de 2023 a les 17:00 h

—        Desenvolupament de capacitats en l'àmbit de l'esport: 22 de març de 2023 a les 17:00 h

—        Esdeveniments esportius sense ànim de lucre: 22 de març de 2023 a les 17:00 h

 

Accions i xarxes Jean Monnet: 14 de febrer a les 17:00 h

—           Acció Jean Monnet en l'ámbit de l'educació superior

—           Acció Jean Monnet en la resta de camps de l'educació i la formació

3.   Admissibilitat

Qualsevol entitat pública o privada que treballe en l'ámbit de l'educació, la formació, la joventut i l'esport podrà sol·licitar finançament amb càrrec al programa Erasmus+. A més, els grups de joves que treballen en el sector de la joventut, encara que no siga necessàriament en el marc d'una organització juvenil, podran sol·licitar finançament per a mobilitat per motius d'aprenentatge de joves, estudiants o treballadors, així com per a associacions estratègiques en l'àmbit de la joventut.

Els següents països poden participar plenament en totes les accions del programa Erasmus+ (1):

—           els  vint-i-set Estats membres de la Unió Europea i els països i terrritoris d'ultramar

—           els tercers països associats al programa

—           els països de l'AELC i de l'EEE: Islàndia, Liechtenstein i Noruega;

—           els països candidats a l'adhesió a la UE: Turquia, Macedònia del Nord i Sèrbia i Turquia.

A més, algunes accions del programa Erasmus estan obertes a organitzacions de països no associats al programa.

Més informació sobre detalls de participació en la guia del programa Erasmus+ 2023

Més informació sobre la convocatòria 2023