1.  Convocatòria de propostes 2024-EAC/A07/2023 Programa Erasmus+ (C 2023/1262)

2.   Accions i terminis presentació de sol.licituds

La present convocatòria de propostes comprén les següents accions del programa Erasmus+:

Acció clau 1 (AC1): Mobilitat educativa de les persones

Mobilitat de las persones en l'àmbit de l'educació superior

 20 de febrer de 2024 a les 12.00 hores
Mobilitat de las persones en els àmbits de l'educació i la formació professionals, l'educació escolar i l'educació d'adults  20 de febrer de 2024 a les 12.00 hores
Mobilitat del personal en l'àmbit de l'esport  20 de febrer de 2024 a les 12.00 hores
Mobilitat internacional amb participació de tercers països no associats al programa  20 de febrer de 2024 a les 12.00 hores
Acreditacions Erasmus en educació i formació professionals, educació escolar i educació d'adults  1 d'octubre de 2024 a les 12.00 hores
Acreditacions Erasmus en l'ámbit de la joventut  1 d'octubre de 2024 a les 12.00 hores
Mobilitat de las persones en l'àmbit de la joventud  20 de febrer de 2024 a les 12.00 hores
Movilidad de las personas en el ámbito de la joventut  1 d'octubre de 2024 a les 12.00 hores
Acció per a la Inclusió de DiscoverEU  20 de febrer de 2024 a les 12.00 hores
Intercanvis virtuals en els ámbitos de l'educació superior i la joventut  25 d'abril de 2024 a les 17.00 hores

 

Les següents accions compten amb l'assessorament des de la Unitat de Projectes del Servei de Relacions internacionals i Cooperació:

Acció clau 2 (AC2): Cooperació entre organitzacions i institucions

 Associacions de cooperació en l'àmbit de l'educació, formació i joventut, excepte les presentades per ONG europees

 5  de març de 2024 a les 12.00 hores
Associacions de cooperació en l'àmbit de l'educació, formació i joventut presentades per ONG europees  5  de març de 2024 a les 17.00 hores
Associacions de cooperació en l'àmbit de l'esport  5  de març de 2024 a les 17.00 hores
Associacions de cooperació en l'àmbit de la joventut excepte les presentades per ONG europees  1 d'octubre de 2024 a les 12.00 hores
Associacions a xicoteta escala en los ámbitos de la educación escolar, la educación y la formación profesionales, la educación de adultos y la juventud  5  de març de 2024 a les 12.00 hores
Associacions a xicoteta escala en los ámbitos de la educación escolar, la educación y la formación profesionales, la educación de adultos y la juventud  1 d'octubre de 2024 a les 12.00 hores
Associacions a xicoteta escala en l'àmbit de l'esport  5  de març de 2024 a les 17.00 hores
Centres de excel·lència professional  7 de maig de 2024 a les 17.00 hores
Acadèmies de professors  Erasmus+  6 de juny de 2024 a les 17.00 hores
Acció Erasmus Mundus  15 de febrer de 2024 a les 17.00 hores
Aliances per a la innovació  7 de març de 2024 a les 17.00 hores
Desenvolupament de capacitats en l'educació superior  8 de febrer de 2024 a les 17.00 hores
 Desenvolupament de capacitats en l'àmbit de l'educació i formació professionals  29 de febrer de 2024 a les 17.00 hores
Desenvolupament de capacitats en l'àmbit de la joventut  6  de març de 2024 a les 17.00 hores
Desenvolupament de capacitats en l'àmbit de l'esport  5  de març de 2024 a les 17.00 hores
Esdeveniments esportius sense ànim de lucre  5  de març de 2024 a les 17.00 hores
Acción clave 3 (AC3): Suport al desenvolupament de polítiques i cooperació

 Joventut Europea Unida

 7  de març de 2024 a les 17.00 hores
Accions Jean Monnet

 Accions i xarxes Jean Monnet

 1 de febrer de 2024 a les 12.00 hores

 

3.   Admissibilitat

Qualsevol entitat pública o privada que treballe en l'ámbit de l'educació, la formació, la joventut i l'esport podrà sol·licitar finançament amb càrrec al programa Erasmus+. A més, els grups de joves que treballen en el sector de la joventut, encara que no siga necessàriament en el marc d'una organització juvenil, podran sol·licitar finançament per a mobilitat educativa de joves o de treballadors de l'àmbit de la joventut, per a activitats de participació juvenil i per a l'Acció per a la Inclusió de DiscoverEU.

Els següents països poden participar plenament en totes les accions del programa Erasmus+ (2):

—           els  vint-i-set Estats membres de la Unió Europea i els països i terrritoris d'ultramar

—           els tercers països associats al programa

—           els països de l'AELC i de l'EEE: Islàndia, Liechtenstein i Noruega;

—           els països candidats a l'adhesió a la UE: Turquia, Macedònia del Nord i Sèrbia.(3)

A més, algunes accions del programa Erasmus estan obertes a organitzacions de tercers països no associats al programa.

 

Més informació sobre detalls de participació en la guia del programa Erasmus+ 2024

Més informació sobre la convocatòria 2024

Per a la presentació de sol·licituds, així com també per a la gestió de projectes concedits es publiquen els criteris de gestió de projectes Erasmus+ de la Convocatòria 2024