• detall d'auditori
Càrrec Nom Correu
Vicesecretari General d'Universitat Boix Palop, Andrés andres.boix@uv.es
Vicesecretari General d'Universitat Rodríguez Pastor, Guillermo E. guillermo.rodriguez@uv.es
Vicesecretària General d'Universitat Lloria García, María de la Paz paz.lloria@uv.es