• detall d'auditori

Els Estatuts de la Universitat de València atribueixen al rector o rectora les competències referides a la gestió de la Universitat. Per a assegurar-se el bon funcionament de la institució, el rector es dota d'un Consell de Direcció en el qual delega les responsabilitats de gestió del govern de la institució.

L'actual Consell de Direcció està constituït pel rector, la secretària general, el gerent, la delegació per a estudiants i els següents vicerectors i vicerectores: 

Mª Vicenta Mestre Escrivà Rectora
 • Av. Blasco Ibáñez, 13
 • 46010 València
Mª Elena Olmos Ortega Secretaria General
 • Av. Blasco Ibáñez, 13
 • 46010 València
 • 9638 64116
 • 9638 64224
Isabel Vázquez Navarro Vicerectorat d'Estudis
 • Av. Blasco Ibáñez, 13
 • 46010 València
 • 9638 64108
 • 9638 64224
Ernest Cano Cano Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat
 • Av. Blasco Ibáñez, 13
 • 46010 València
 • 9639 83010
 • 9639 83221
Ángeles Solanes Corella Vicerectorat de Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació
 • Av. Blasco Ibáñez, 13
 • 46010 València
 • 9638 64050
 • 9638 64224
Carlos Hermenegildo Caudevilla Vicerectorat d'Investigació
 • Av. Blasco Ibáñez, 13
 • 46010 València
 • 9638 64109
 • 9638 83221
Rosa Mª Donat Beneito Vicerectorat d'Innovació i Transferència
 • Av. Blasco Ibáñez, 13
 • 46010 València
 • 9638 64839
 • 9638 83221

Ester Alba Pagán

Vicerectorat de Cultura i Societat
 • C/ Universitat, 2
 • 46003 València
 • 9638 64105
 • 9638 64620
Carles Padilla Carmona Vicerectorat d'Internacionalització i Multilingüisme
 • Palau de Cerveró
 • Pl. Cisneros, 4
 • 46003 València
 • 963926261
Joaquín Aldás-Manzano Vicerectorat de Planificació, Qualitat i Tecnologies de la Informació
 • Av. Blasco Ibáñez, 13
 • 46010 València
 • 9638 64110
 • 9638 64224
Justo Herrera Vicerectorat d'Economia i Infraestructures
 • Av. Blasco Ibáñez, 13
 • 46010 València
 • 9638 64051
 • 9638 64224
Pilar Serra Añó Vicerectorat de Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable
 • Av. Blasco Ibáñez, 13
 • 46010 València
 • 9638 64119
Helena Rausell Guillot Vicerectorat d'Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives
 • Av. Blasco Ibáñez, 13
 • 46010 València
 • 9638 28290
Juan Vicente Climent Gerència
 • Av. Blasco Ibáñez, 13
 • 46010 València
 • 9638 64203
 • 9638 64224

Marcos Durá Gimeno

Delegació d'Estudiants