• detall d'auditori

Els Estatuts de la Universitat de València atribueixen al rector o rectora les competències referides a la gestió de la Universitat. Per a assegurar-se el bon funcionament de la institució, el rector es dota d'un Consell de Direcció en el qual delega les responsabilitats de gestió del govern de la institució.

L'actual Consell de Direcció està constituït pel rector, la secretària general, el gerent, la delegació per a estudiants i els següents vicerectors i vicerectores: 

Nom Càrrec Adreça/ telèfons Correu electrònic /web
Mª Vicenta Mestre Escrivà Rectora
 • Avda. Blasco Ibáñez, 13
 • 46010 València
 • 9638 64120
 • 9638 64885
Mª Elena Olmos Ortega Secretaria General
 • Avda. Blasco Ibáñez, 13
 • 46010 València
 • 9638 64116
 • 9638 64224

Ester Alba Pagan

Vicerectorat de Cultura i Esport
 • C/ Universitat, 2
 • 46003 València
 • 9638 64105
 • 9638 64620
Isabel Vázquez Navarro

Vicerectorat d'Estudis i Política Lingüística

 • Avda. Blasco Ibáñez, 13
 • 46010 València
 • 9638 64108
 • 9638 64224
Mª Dolores Real García Vicerectorat d'Innovació i Transferència
 • Avda. Blasco Ibáñez, 13
 • 46010 València
 • 9638 64839
 • 9638 83221
Jorge Hermosilla Pla Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat
 • Avda. Blasco Ibáñez, 13
 • 46010 València
 • 9638 64050
 • 9638 64224
Carlos Hermenegildo Caudevilla Vicerectorat d'Investigació
 • Avda. Blasco Ibáñez, 13
 • 46010 València
 • 9638 64109
 • 9638 83221
Mª Adela Valero Aleixandre Vicerectorat d'Ocupació i Programes Formatius
 • Avda. Blasco Ibáñez, 13
 • 46010 València
 • 9638 64119
 • 9638 64224
Joaquín Aldás-Manzano Vicerectorat d'Estratègia, Qualitat i Tecnologies de la Informació
 • Avda. Blasco Ibáñez, 13
 • 46010 València
 • 9638 64110
 • 9638 64224
Justo Herrera Vicerectorat d'Economia i Infraestructures
 • Avda. Blasco Ibáñez, 13
 • 46010 València
 • 9638 64051
 • 9638 64224
Ernest Cano Cano Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat
 • Avda. Blasco Ibáñez, 13
 • 46010 València
 • 9639 83010
 • 9639 83221
Elena Martínez Garcia Vicerectorat d'Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat
 • Avda. Blasco Ibáñez, 13
 • 46010 València
 • 96 3828290
Carles Padilla Carmona Vicerectorat d'Internacionalització i Cooperació
 • Palau de Cerveró
 • Plaça de Cisneros, 4
 • 46003 València
 • 963926261
Juan Vicente Climent Gerència
 • Avda. Blasco Ibáñez, 13
 • 46010 València
 • 9638 64203
 • 9638 64224

Manuel González Ferrandis

Delegació d'Estudiants
 • C/ Menéndez Pelayo, s/n
 • 46010 València
 • 9638 64796
 • 9638 64827