MENÚ
Què és UVdocència?
Organització de la docència
Organització de la docència

La docència a la Universitat de València es basa en el principi de màxima presencialitat garantint la seguretat sanitària de la comunitat universitària.
La relació directa professorat-estudiantat que s'aconsegueix  a les aules presencials és un valor irrenunciable de la universitat pública.
Ara bé, tant per qüestions sanitàries com per organització de les titulacions, és possible combinar la docència presencial amb altres tipus de docència.

Planificació de l'assignatura
Planificació de l'assignatura

La planificació de l'aprenentatge és una part clau per a un ensenyament eficaç. Quan planifiquem, hem de considerar tots els aspectes inclosos en la guia docent i tindre en compte que l'estudiantat construeix el seu coneixement no exclusivament sobre la memorització de continguts, són necessàries activitats que aniran realitzant i sobre les quals ha de reflexionar. 
Ens recolzarem en la guia docent i prepararem materials i activitats. A més, planificarem la comunicació amb l'estudiantat i el feedback que oferirem.

PDI Formació
Formació PDI

La formació del Personal Docent i Investigador (PDI) busca donar resposta a les necessitats estratègiques de formació mitjançant l'especialització i l'ampliació en allò referent al perfeccionament del professorat i la corresponent investigació formativa. 

UVDocencia

UVdocència té com a objectiu fer costat al professorat en la seua tasca docent i facilitar informació fàcilment accessible i actualitzada sobre l'organització de la docència, eines, materials, formació i bones pràctiques docents per a contribuir a millorar l'ensenyament a la Universitat de València.

Cursos amb inscripció oberta/pròxima

PDI / PI / PIF
Oferta formativa

L'oferta formativa per als diferents col·lectius s'estructura per àrees temàtiques que responen a les àrees d'interés i a les necessitats formatives del personal de la UV.

Aquests col·lectius són:

  • Personal Docent i Investigador (PDI)
  • Personal Investigador (PI)
  • Personal Investigador en Formació (PIF)
  • Personal d'Administració i Serveis (PAS)

Una altra manera d'oferir aquests cursos és organitzant-los per programes amb un mateix fil conductor com pot ser la finalitat, l'idioma d'impartició o l'especificitat del personal al qual va dirigit.

Pots consultar l'oferta amb inscripció oberta (amb rogle en verd) i la propera al llarg de tot el curs acadèmic (amb rogle en taronja). 

Cerca de recursos

Cerca de formacions

Cerca avançada

 

Notícies UVdocència