Institut Confuci

A l'Institut Confuci tenen per objectiu impulsar l'estudi de la llengua xinesa, i també fer de nucli per als intercanvis de professorat i alumnat.

Actualment ofereix cursos com:

Xinès: llengua, cultura i societat

Xinès: llengua, cultura i negocis per a professionals.

A més, l'Institut imparteix cursos de japonès.

 

INSTITUT CONFUCI
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
Av. Blasco Ibañez, 32
46010 València
Tel.: 963 983 592
instituto.confucio@uv.es
www.uv.es/confucio