Des del passat 29 d'octubre les universitats valencianes no poden expedir els certificats de capacitació per a l'ensenyament en valencià i en llengües estrangeres ni el Diploma de Mestre de Valencià (Ordre 3/2020 de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i correcció d'errades i Ordre 4/2021).

És per això que ja no es pot sol·licitar el certificat ni el Diploma en cap dels organismes adscrits a la Universitat de València que s'encarregaven de certificar-los a través dels diferents itineraris (Servei de Llengües i Política Lingüística i facultats de Magisteri i Filologia, Traducció i Comunicació).

Si teniu qualsevol dubte sobre l'expedició, valor o requisit dels documents esmentats, cal que us dirigiu a la Conselleria d'Educació Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana. Feu clic ací per a accedir-ne a la informació de contacte.

  • Si voleu sol·licitar un duplicat dels certificats, feu-ho a través de la seu electrònica de la Universitat.