La Universitat de València organitza proves i expedeix certificats que acrediten els coneixements de llengües:

Proves de certificació de valencià de la CIEACOVA al Servei de Llengües i Política Lingüística.

Proves de certificació PACLE d'anglès al Centre d'Idiomes.

Proves de certificació Cambridge d'anglès al Centre d'Idiomes.

Proves de certificació TOEFL d'anglès al Centre d'Idiomes.

Proves de certificació Oxford d'anglès al Centre d'Idiomes.

Proves de certificació de francès i alemany al Centre d'Idiomes.

Proves de certificació d'italià del CELI al Servei de Llengües i Política Lingüística.

Proves de certificació de portuguès del CAPLE al Servei de Llengües i Política Lingüística.

Proves de certificació de xinès​ HSK, YCT i BCT a l'Institut Confuci.

Proves de certificació de castellà del DELE al Servei de Llengües i Política Lingüística.

Equivalències dels certificats d'acreditació de valencià i de segones llengües a la Universitat de València

La comunitat universitària necessita acreditar, per a diferents processos acadèmics i administratius, estar en possessió d’un determinat nivell de valencià o de segones llengües. Podeu consultar les equivalències dels diferents certificats d'acreditació que accepta la Universitat de València: