La Universitat de València organitza proves i expedeix certificats que acrediten els coneixements de llengües:

Proves de certificació de valencià de la CIEACOVA al Servei de Llengües i Política Lingüística.

Proves de certificació Linguaskill (Cambridge) d'anglès al Centre d'Idiomes.

Proves de certificació PACLE d'anglès, francès i alemany al Centre d'Idiomes.

Proves de certificació d'italià del CELI al Servei de Llengües i Política Lingüística.

Proves de certificació de portuguès del CAPLE al Servei de Llengües i Política Lingüística.

Proves de certificació de xinès​ HSK, YCT i BCT a l'Institut Confuci.

Proves de certificació de castellà del DELE al Servei de Llengües i Política Lingüística.

Equivalències dels certificats d'acreditació de valencià i de segones llengües a la Universitat de València

La comunitat universitària necessita acreditar, per a diferents processos acadèmics i administratius, estar en possessió d’un determinat nivell de valencià o de segones llengües. Podeu consultar les equivalències dels diferents certificats d'acreditació que accepta la Universitat de València: