A A A

LA SALUT ÉS EL PRIMER!

 
 
6 de juliol de 2020
 

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2020, del Rectorat, per la qual es declaren inhàbils uns dies del mes d’agost de 2020.

 
Resolució per la  qual es declaren inhàbils del 10 al 21 del mes d’agost de 2020. Als efectes del còmput de terminis, tant per a la resolució de concursos de places docents, com per a la de les reclamacions i recursos en via administrativa.  Així mateix, es declara inhàbil, als efectes del còmput de tots els processos administratius subjectes a terminis.
 
 
 

22 de juny de 2020
 
 
19 de juny de 2020
 
 
26 de maig de 2020
 

Mesa Negociadora 1 de juny

 
ORDRE DEL DIA:
 
 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
 2. Condicions laborals del PAS i del personal de suport a la investigació de la Universitat de València durant el període de desescalada. 
 Instrucció 11 (Fusió de l'aprovat i instruccions anteriors)
 
 1. Torn obert de paraules.

28 de maig de 2020: Dia Internacional d'acció per la salut de les dones

 
 
AMB MOTIU del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones, que se celebra el 28 de maig, la Secretaria Confederal de Dones i Igualtat, en col·laboració amb la Secretaria de Salut Laboral, posa en marxa una campanya que incideix en cinc aspectes bàsics per a la salut integral de les dones que conté el lema central Igualtat és salut : Perspectiva de gènere és salut, Drets sexuals i reproductius són salut; Combatre les violències masclistes és salut; Treball digne és salut; i Conciliació coresponsable és salut. 
 
 llegir més
 

25 de maig de 2020
 

Reunió sindicats de Mesa  Negociadora amb el Vicegerent de RRHH PAS. 25-05-2020

 
Pots llegir el resum i les propostes plantejades per CCOO en la reunió mantinguda hui. S'ha remarcat que el treball a distància continuarà sent la modalitat preferent en la UVEG. Per això és necessari regular-ho i acordar-ho en una Mesa Negociadora que tindrem pròximament.
 
Presencialment, els serveis essencials com a Registre General i les oficines auxiliars seran els que estiguen oberts, segons instrucció de la Secretaria General.  Els centres i serveis continuen tancats excepte cita prèvia o atenció en línea.
 
 

 
23 de maig de 2020
 

CCOO demana a la Consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital regulació dels drets laborals del teletreball

 
Dimecres 20 de maig la FECCOOPV i la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital hem mantingut una reunió per tal de traslladar preguntes, dubtes i preocupacions que la crisi del coronavirus està generant.
 
Hem traslladat la preocupació davant l’endarreriment en les transferències comunes a les universitats (en el mes de març solament hi havia hagut transferència a la UV i en abril a la UV i un 25% a la UA).
 

juny de 2020

 

RESOLUCIONS I INSTRUCCIONS DE GESTIÓ EN LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL CORONAVIRUS COVID-19

 
Implementació normativa i d’instruccions de gestió que pot consultar-se en aquest enllaç http://links.uv.es/bpGD8CW i que s’implementa mitjançant: Resolucions de la Rectora, Instruccions de Gestió, Instruccions de la Secretaria General, Instruccions dels Vicerectorats i Instruccions de la Gerència
 
 
 
 

 11 de maig de 2020

 

Comunicació relativa al procediment d'actuació per a la pròrroga dels contractes de personal investigador habilitada normativament pels Reials decrets llei 11/2020 i 15/2020.

 
Qüestions que afecten a les pròrrogues de les contractacions de personal predoctoral i personal postdoctoral afectats per les disposicions normatives contingudes en els RDL 11/2020 i RDL 15/2020:
 
1.- contractes pre i post doctorals subscrits a l'empara de convocatòries d'ajudes per a la contractació de RRHH.
 
2.-contractes predoctorals que NO procedisquen de convocatòries d'ajudes per a la contractació de RRHH.
 

 
Criteris acadèmics d’adaptació del format presencial al format no presencial de la docència i l’avaluació en la Universitat de València.
 
El document, aprovat pel Consell de Govern, expressa els criteris d’adaptació de la docència i l’avaluació que adopta la Universitat de València, incloent-hi les diferents actuacions desenvolupades per a la continuïtat de l’activitat acadèmica, el procés d’adaptació de les guies docents de les assignatures de les diferents titulacions oficials impartides, així com de les pràctiques universitàries i els treball de fi de grau i màster, les modificacions normatives que de forma transitòria s’han d’aprovar per permetre el procés d’adaptació i els mecanismes de consulta i participació.
 
 

7 de maig de 2020

 

Demandes per al desenvolupament de l'activitat universitària

 
Es necessari començar a pensar en l'escenari previsible per al curs 2020-2021, en el qual l'activitat acadèmica haurà d'afrontar importants transformacions per a garantir la seguretat i la salut laboral de la comunitat universitària i del conjunt de la societat. Al costat de les mesures de seguretat de caràcter general, aquestes transformacions han de garantir molt especialment la salut dels col·lectius en especial situació de risc enfront del Covid-19.
 
 

30 d'abril de 2020
 

CCOO Informa sexennis de transferència

 
CCOO ha enviat una carta a la Directora de l'ANECA, Sra. Mercedes Siles Molina sol·licitant que, com més prompte millor, es debaten i tinguen en compte diverses consideracions, com: conéixer si s'han modificat els criteris d'avaluació o la seua aplicació, que es milloren les motivacions de les resolucions, un major desenvolupament, concreció i claredat tant dels criteris generals com dels indicadors d'avaluació, s'indique amb claredat en la Web de l' ANECA el procediment per a realitzar recursos i terminis de presentació tenint en compte l'Estat d'Alarma, en cas d'avaluació desfavorable.
 

14 d'abril de 2020
 

Carta oberta de la FE de CCOO a la CRUE

 
CCOO exigeix a la CRUE que els rectorats negocien amb els representants legítims de les treballadores i dels treballadors les modificacions substancials que estan esdevenint en les condicions laborals del personal de la Universitat.
 
Quan es declara l'Estat d'Alarma, el sistema educatiu espanyol, en tots els seus nivells, en lloc de paralitzar-se, comença a adaptar-se a marxes forçades, amb un increment substancial d'activitat, a la nova situació. També el conjunt del personal de totes les universitats públiques espanyoles (PAS i PDI), que canvien de la nit al dia les seves rutines professionals.
 

 
11 d'abril de 2020
 

Circular de la Gerència de la Universitat de València sobre l’actualització de les previsions d’accés i tancament d’instal·lacions (Referència CUV 01/2020)

 
Considerant la pèrdua de vigència del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març (RDL10/2020),a partir del 14 d'abril quedaran sense efectes les previsions de la Instrucció sobre serveis essencials i tancament d'instal·lacions a conseqüència de la situació generada per la transmissió de la malaltia COVID-19 (05/2020).
 

 
7 d'abril de 2020
 

La FE CCOO PV demana garantia jurídica per a les avaluacions no presencials d’aquest final de curs

 
El sindicat ha mantingut una reunió de les 5 seccions sindicals de les universitats públiques valencianes per tractar la situació derivada de l’Estat d’Alarma i consensuar solucions comuns
 

6 d'abril de 2020
 

Reunió del comité de salut laboral. 6 d'abril

 
Ací pots llegir el CCOO informa de l'última reunió del Comité de salut laboral amb informació de nivells de Restricció de la mobilitat i l’accés, incididències de possibles contagis, mesures preventives, mesures tècniques  etc.
 
 
CCOO informa valencià
CCOO informa castellano

 
3 d'abril de 2020
 

Fi del curs no presencial | Fin del curso no presencial

 
En la reunió mantinguda aquest 3 d’abril per videoconferència entre els rectors i rectores de les universitats púbiques valencianes i la Consellera d’Universitats s’ha acordat:
 

Acord adoptat per al Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i les rectores i rectors valencians

 
Davant la possibilitat que l'Estat d'Alarma, decretat pel Congrés dels Diputats el passat 14 de març, es puga prorrogar més enllà de l'11 d'abril i en previsió que no es puga reprendre la docència presencial, la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i els rectors i rectores de les universitats públiques valencianes, en una reunió celebrada hui, han acordat:
 
1. Mantindre tota la docència en format online durant el que resta del curs 2019-2020.
 
2. Desenvolupament en cada universitat de procediments d'adaptació de l'avaluació a través de mitjans no presencials.
 
La Conselleria i els rectors i rectores han manifestat la seua voluntat de treballar de manera coordinada per a adoptar les millors solucions. L'objectiu és garantir el desenvolupament del curs acadèmic 2019-2020 en les condicions més òptimes, donades les circumstàncies, garantint la qualitat de la docència i l'atenció a l'alumnat.
 
Alacant, 3 d'abril de 2020
  Acord en pdf

 
1 d'abril de 2020
 

Aclariment terminis després de la publicació al DOCGV de la  relació de les persones aprovades en la fase d'oposició C1  Escala administrativa

 
La publicació en el DOGV d'1 d'abril NO OBRI, A PARTIR DE DEMÀ, EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE MÈRITS CURRICULARS de 10 dies hàbils establert en l'esmentada Resolució, de conformitat amb el disposat en el Reial decret 463/2020 pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 que estableix, en la seva Disposició Addicional Tercera, la suspensió de termes i la interrupció de terminis per a la tramitació dels procediments administratius
 
 

29 de març de 2020
 

INSTRUCCIÓ SOBRE SERVEIS ESSENCIALS I TANCAMENT D’INSTAL·LACIONS

 
Instrucció UV05/2020, de la Gerència, de 29 de març, sobre serveis essencials i tancament d’instal·lacions a conseqüència de la situació generada per la transmissió de la malaltia COVID-19
 

29 de març de 2020
 

BOE: Estado de alarma. Medidas urgentes

 

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.

25 de març de 2020

 

La salut es el primer. Reunió entre la Gerencia i un delegat o delegada de prevenció de cada sindicat.

 
En la reunió tinguda hui dimecres 25, entre la Gerencia i un delegat o delegada de prevenció de cada sindicat, i convocada amb caracter d'urgència, s’ha parlat de la situació actual del personal de la Universitat davant el COVID-19
 
CCOO HEM DEMANAT:
 
 • Avaluar regularment la situació i establir mesures en l'àmbit de la salut laboral i de les condicions de treball amb els sindicats. 
 • Reforçar els gabinets de salut i dotar-los de proves de detecció ràpida.
 • Fer una auditoria quan tot passe per analitzar el procés de resposta.
 

20 de març de 2020
 

LA SALUT ÉS EL PRIMER.

 
PODEU CONTINUAR TRASLLADANT TOTES LES CONSULTES LABORALS VIA EMAIL A l'ADREÇA:  ccoo@uv.es
 
La nostra salut és el primer. En dir que aquests són moments difícils pot semblar que estem recorrent a un tòpic grandiloqüent, però en aquesta ocasió, ho són: les treballadores i treballadors estem reclosos a les nostres cases per decret llei, l'extensió de la pandèmia va afectant cada vegada més persones.
 
Per això, des de CCOO-UVEG, defensem la necessitat d'una solidaritat absoluta que, per part nostra, es concreta en tota la col·laboració possible de la secció sindical de CCOO-UVEG al servei de la Institució, amb el mateix compromís amb el qual la Institució es posa al servei de la societat.
 
Per a CCOO, les accions hauran de ser realitzades sota el principi de protecció de la salut dels qui les realitzen, precisament perquè puguen continuar realitzant-les. La salut és un bé innegociable i la seua cura ha d'estar present en totes les actuacions sindicals, acadèmiques i laborals.   llegir CCOO informa complet
 

 

"Primer salvar vides, després salvar llocs de treball"

 
CCOO ha editat un nou número de Gaceta Sindical per a informar l'afiliació sobre la declaració conjunta de CCOO i UGT que han fet pública i en la qual han apuntat que el paquet de mesures aprovades pel Consell de Ministres va en la bona direcció per a mitigar el fort impacte social i econòmic que ja està provocant l'emergència sanitària que viu Espanya. Per a les dues organitzacions sindicals la prioritat absoluta en aquest moment és que es frene l'expansió del virus i que es recuperen les persones afectades i, en el laboral, evitar acomiadaments i garantir rendes als qui es vegen afectats per la crisi.
 

12 de març 2020
 

CCOO Informa: coronavirus  i personal a la UVEG

 
En la reunió del Comité d'Emergència del dijous dia 12, CCOO va manifestar que aquesta situació, diferent de totes les que hem fet front fins ara, té una repercussió evident sobre la salut del personal de la UVEG i l'organització del treball.
 
Per aquest motiu, és necessària la participació dels sindicats, a més de delegades i delegats de prevenció, tant en el Comité d'Emergència com en qualsevol gabinet de crisi que es poguera constituir amb l'objectiu d'avaluar regularment els diferents escenaris i establir mesures en l'àmbit de la salut laboral i de les condicions de treball, per a protegir al personal tant de la UVEG com de fundacions, empreses i contractes que operen en el nostre àmbit.
 
És necessària una coordinació entre els diferents serveis per a promoure l'homogeneïtat i coherència de les mesures que s'establisquen. En el cas que el 23 de març la situació fora diferent de l'actual, CCOO proposa:
 
 • Que siga eximit d'acudir al lloc de treball el personal que patisca malalties cròniques o pluri-patològiques amb estats d'immunodepressió congènita o adquirida.
 
 • Que es considere com deure inexcusable mentre dure la situació que ho genera (art.48 j de l'EBEP) la permanència en el domicili del personal que tinga a càrrec seu a menors de 14 anys, majors de 65 anys, persones amb discapacitat o familiars que requerisquen una especial atenció (per exemple, aïllament domiciliari), com a conseqüència de la suspensió indefinida de l'activitat docent, de centres educatius de menors o del tancament de centres especials per a persones majors. Establir sistemes de teletreball clars per al personal docent i el d'administració i serveis que eviten l'assistència a la UVEG.
 
 • En aquelles funcions en els quals siga difícil o impossible el teletreball, establir sistemes de presència escalonada, facilitant la flexibilitat horària i evitant la concentració elevada d'efectius en la mateixa dependència.
 
 • Limitar l'atenció al públic de manera presencial, promovent les consultes telefòniques o telemàtiques.
 
 • Dotar al personal més exposat al contacte amb altres persones dels equips de protecció necessaris per a preservar la seua salut.

Sentencia TJUE sobre abús de la temporalitat en les Administracions Públiques

 
 
 
 
 
 

Galeria de imagenes, concentraciones 8M

 
 
 
S’acosta el 8 de març, Dia Internacional de les Dones, i com cada any CCOO PV reafirma el seu compromís amb l’eliminació de totes les formes de violència i discriminació cap a les dones, que persisteixen en els distints àmbits socials i laborals, i manifesta la necessitat permanent d’avançar en el desenvolupament d’un món més just, igualitari i solidari, construint igualtat .
 
Juntes som més fortes
 

Mesa Negociadora  04 de març 2020

 
 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
 2. Aprovació, si escau, de la distribució de l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2020 per a Personal docent e investigador de la Universitat de València.
 3. Aprovació, si escau, dels criteris per al desenvolupament de la carrera docent del Personal docent i investigador de la Universitat de València aplicables per al curs 2020/2021.
 4. Aprovació, si escau, d’acords en matèria de sistemes selectius del Personal d’administració i serveis de la Universitat de València
 5. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la RLT 1/2020 del Personal d’administració i serveis de la Universitat de València.
 1. Torn obert de paraules.
 

 
6 de febrer de 2020.
 

12 Febrer- Assemblea unitària pel conveni col·lectiu PDI - PAS laboral

Al setembre de 2016 es va començar la negociació del III conveni col·lectiu per al personal laboral de les universitats públiques valencianes. Després de més de dos anys, quasi tres de negociació entre la Generalitat i el sindicats es signa un preacord, el 24 d’abril de 2019, quatre dies abans de les eleccions autonòmiques. A data de hui el conveni continua estant sense signar.
 
Davant aquesta situació els sindicats hem decidit impulsar accions unitàries en les Universitats públiques valencianes, i per això us convoquem en la nostra universitat a:
 
ASSEMBLEA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
 • DIA:  12 de febrer
 • HORA: a les 16h.
 • LLOC:  Saló d'actes de la Facultat de Psicologia (soterrani de l'edifici nou).
Els punts:
 1. Informació sobre la situació actual del conveni laboral de PDI i PAS laboral.
 2. Propostes per impulsar la signatura i aplicació del conveni a les 5 universitats públiques.
 
 

10 de febrer de 2020
 

Instrucció sobre el permís per al progenitor diferent de la mare biològica per naixement 2020.

 
En l’any 2020, amb efectes des del dia 1 de gener, la durada del permís serà de dotze setmanes: 
 
- Les quatre primeres setmanes seran ininterrompudes i immediatament posteriors a la data del naixement, de la decisió judicial de guarda amb finalitats d'adopció o acolliment o decisió judicial per la qual es constituïsca l'adopció.
 
- Les huit setmanes restants podran ser de gaudi interromput, per setmanes completes i requerint-se un preavís d'almenys 15 dies. Podran començar després del període de les sis setmanes immediates posteriors al període de descans obligatori per a la mare, o bé després de l’acabament dels permisos per maternitat o adopció.
 
 

30 de gener de 2020
 

CCOO defensa la contractació del PIF per 4 anys a la UVEG

 
Actualment el personal investigador en formació (PIF) contractat mitjançant convocatòries de la Generalitat Valenciana només gaudeix de 3 anys de contracte, mentre que la resta de convocatòries de contractes predoctorals estatals i de la UV són de quatre anys, amb la possibilitat de gaudir-los complets encara que la lectura de la tesi es realitze abans de la finalització del contracte.
 
Encara al setembre en vam trobar que la convocatòria de la Generalitat Valenciana era per tres anys, malgrat les protestes del PIF que a l'estiu es van quedar al carrer sense contracte. La poca sensibilitat del Govern del Botànic II als problemes laborals de les treballadores de la ciència a qualsevol nivell s'està fent palesa des del seu inici.
 
Aprofitant que l’equip rectoral de la UV ha proposat l’aprovació de la millora dels sous dels nous i noves doctores a qui la resolució de la convocatòria del seu contracte contemple el quart any, des de CCOO volem senyalar la grossa desventaja del PIF contractat només 3 anys.
 
Per això hem sol·licitat l’estudi econòmic de l’augment d’un any de contracte al personal investigador en formació amb contractes de 3 anys, independentment d’haver defensat o no la tesi doctoral, per evitar l’agravi compratiu en aquesta primera etapa de la carrera professional investigadora i docent.
 

 
23 de gener de 2020
 

Procediment d'adaptació del personal d'administració i serveis funcionari de carrera i personal laboral fix en el sistema de carrera professional horitzontal

 
La resolució ha estat publicada en el tauler d'anuncis de la Universitat de València. Podeu accedir a una còpia punxant ací.
 
Inici: Aquest procés estarà disponible des del dia 24 de gener fins al 24 de març de 2020.
 
Legitimats per a l'enquadrament: el personal d’administració y serveis funcionari de carrera i laboral fix de la Universitat de València, que complisquen els requisits necessaris.
 
Sol·licitud d'enquadrament: Per a iniciar el procés de progressió clica en l'enllaç de la seu electrònica de la UV, ENTREU.
 
Consultes: cph@uv.es
 

11 de gener de 2020
 
 
CCOOPV ha sol·licitat en la reunió de portaveus de la Mesa General l’informe d’Hisenda que bloqueja la signatura del conveni d’universitats valencianes
 
 
 

17 de desembre de 2019
 

Publicada al DOGV l'oferta d'ocupació 2019 (PAS)

 
 

 
12 de desembre de 2019
 

Concentracions als rectorats de les universitats públiques valencianes en protesta per la no signatura del conveni

 
Els sindicats que participarem en la negociació del conveni col·lectiu CCOO – UGT – STEPV – CSIF – SEP, convoquen a tota la comunitat universitària a concentrar-se front als rectorats de les universitats públiques valencianes en protesta per la no signatura del conveni.
 
Mentre el Govern de la Generalitat, i el seu sorprenent pas enrere, que ni signa ni autoritza, i les rectores i rectors, amb les seues reticències, segueixen sense posar-se d'acord, el personal laboral de les universitat pateix les conseqüències de tan nefasta actuació.
 
Exigim als rectorats acció i a la Generalitat Valenciana, solucions.
 

3 de desembre de 2019
 

MÉS MOBILITZACIONS FINS ACONSEGUIR EL CONVENI D’UNIVERSITATS

Cocentració 9 de desembre~Cocentració 9 de desembre~
 
El dilluns 9 de desembre les organitzacions sindicals que hem negociat el conveni (CCOOPV-UGT-STEPV-CSIF-SEP) hem realitzat una nova concentració davant la Palau de la Generalitat per a reivindicar la signatura del conveni.
 
Anunciem a la Generalitat valenciana i totes les Universitats que no aturarem les mobilitzacions fins que no es convoque una reunió amb totes les parts per a procedir a la signatura definitiva del Conveni. Si no es produeix la signatura de l’acord que hem estat negociat durant els darrers anys, l’escenari és de conflicte al carrer.
Recordem que ja ha estat autoritzada la partida pressupostària per a les millores retributives que ja hem acordat en el conveni no signat. Així mateix, el conveni compta amb l’informe favorable de la Conselleria d’Hisenda. Per tant no comprenem ni acceptem el retard inexplicable de la signatura del conveni negociat i pactat.
 
Dilluns 9 de desembre a les 11.00 hores, Palau de la Generalitat; Plaça de Manises
 
 

CCOO reafirma la seua total condemna de les violències masclistes

 
El sindicat crida a la participació en les diferents mobilitzacions convocades per al dia 25 de novembre pel conjunt d'organitzacions de dones, socials i sindicals, per a manifestar el seu compromís i repulsa contra tota mena de violència contra les dones.
 
Aquesta organització sindical exigeix tolerància zero contra la violència de gènere, manté el seu compromís amb la lluita per l'erradicació de tota mena de violència contra les dones i per la millora dels seus drets i de la seua protecció.
 
Comissions Obreres insta als diferents governs, autoritats i organismes europeus i internacionals, i de manera especial al Govern central, que atenguen els compromisos del Conveni d'Istanbul (2011), així com els objectius de l'Agenda 2030 de Nacions Unides que situen la igualtat de gènere i l'apoderament de dones i xiquetes en el centre del desenvolupament sostenible, així com la ratificació dels convenis 189 i 190 de l’OIT al Govern
 
El sindicalisme confederal i de classe mantindrà una participació activa i de suport al moviment feminista en la tasca de denúncia de la terrible situació que pateixen les dones en mans de les seues parelles i exparelles, l'assetjament sexual, l'assetjament per raó de sexe en el treball, inclòs l'assetjament per internet.
 
Igualment exigeix que s'actue amb agilitat i contundència sobre les causes i les aterridores conseqüències que aqueixos atacs impliquen a la seguretat, la salut, la integritat física i psíquica, la dignitat, i la vida personal i laboral de les dones.
 
 
 

17 d'octubre de 2019
 

Conclusions de l'Informe de l'Advocada General del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (interins)

 
Tal com estava previst el 17 d'octubre s'ha fet públic el citat informe, previ a la futura Sentència que ha de dictar el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Sense oblidar que han de pronunciar-se els tribunals espanyols sobre aquest tema.
 

 


15 d'octubre de 2019
 

El comitè d’empresa de la universitat de valència exigeix la signatura immediata del conveni col·lectiu de personal laboral d’universitats públiques o anuncia mobilitzacions

 

A la darrera reunió de l’òrgan es va decidir per unanimitat exigir al govern de la generalitat valenciana la signatura immediata del conveni preacordat el 24 d’abril, així com posar en marxa accions per manifestar el nostre malestar per aquesta injustificable i inadmissible dilació.
 
 

4 de maig de 2019
 

Creació del Fòrum de Diàleg en l’àmbit de les universitats publiques

 
 
El Fòrum de Diàleg en l’àmbit de les universitats publiques de la Comunitat Valenciana serà un òrgan de participació, diàleg i col·laboració, en el si de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per al debat, estudi, valoració i anàlisi de les matèries previstes en aquest acord.
 
Les funcions del fòrum, sense perjudici de les que corresponguen als òrgans de negociació i participació previstos en el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, la Llei d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, la resta de legislació aplicable en materia de funció pública i la respectiva normativa laboral d’aplicació, serán les següents:
 
a)   Estudi, debat, valoració i anàlisi de les condicions de treball comunes als empleats i empleades públics en l’àmbit de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.
b)   Elaboració de propostes, criteris i recomanacions, si escau, sobre les condicions de treball comunes de l’esmentat personal, sense perjudici de la posterior negociació i aprovació en els seus respectius àmbits pels òrgans de negociació competents.
c)    Recollida d’informació i anàlisi dels problemes que afecten a aquest personal en les matèries relacionades, entre altres, amb el foment de l’ocupació pública, conciliació de la vida familiar i laboral, i mobilitat interadministrativa.
d) Seguiment i avaluació dels acords adoptats i aprovació anual de la memòria d’actuacions.
 

Estatut Personal Investigador en Formació

 
Reial Decret 103/2019, d'1 de març, pel qual s'aprova l'Estatut del personal investigador pre doctoral en formació, després d'un dilatat procés de reivindicació i negociació per part del nostre sindicat i del col·lectiu afectat. La seua aprovació constitueix un important pas en la mesura que regula i aporta seguretat jurídica sobre aspectes importants de la contractació pre doctoral, però no pot ser l'últim pas: alguns dels aspectes ja acordats pel Govern al final no apareixen en el text (sou mínim transitori de 16.422 anuals i indemnització fi de contracte) i altres reivindicats fortament pel col·lectiu investigador ni tan sols s'han tingut en consideració (per exemple, les actualitzacions salarials anuals i l'indemnització a la fi del contracte).
 
 

23 de gener de 2019
 
Progressió en el sistema de carrera professional horitzontal per a l’any 2019.
 
La resolució ha estat publicada en el tauler d'anuncis de la Universitat de València. Podeu accedir a una còpia punxant ací.
 
Inici: Aquest procés estarà disponible des del dia 23 de gener de 2019.
 
Legitimats per a la progressió: totes aquelles persones que han complit i que compliran els requisits de progressió durant l’any 2019.
 
Sol·licitud de progressió: Per a iniciar el procés de progressió clica en l'enllaç de la seu electrònica de la UV, ENTREU.
 
Consultes: cph@uv.es
 
 

 29 de novembre de 2018
 
Anteproyecto de ley de la Función Pública
 
En la Mesa General de funció pública celebrada el 28 de novembre s'ha donat per finalitzada la negociació del text de l'avantprojecte de Llei de la Funció Pública Valenciana.
 
Després de múltiples reunions i amb una demora lamentable produïda per la resistència a la negociació àgil de la major part d'organitzacions sindicals, hui s'ha donat per conclosa mancant que es puguen valorar algunes qüestions per a la seua valoració en el tràmit parlamentari.
 
 

 29 de setembre de 2018
 La FE CCOO PV insta a les Universitats i Conselleria a millorar la proposta de conveni col·lectiu del personal laboral
 
El conveni no ha de ser un recull de drets que ja estan regulats en diferents normes
 
El dia 27 de setembre es va reunir la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de la Universitats Públiques Valencianes, en la qual  va quedar de manifest   que les diferències entre Sindicats i Administracions són molt grans i no es va produir pràcticament cap acostament. Fins i tot les Administracions varen marcar i subratllar algunes línies roges, negant-se a acceptar qualsevol millora en permisos, llicències,  etc. que superen els de la Generalitat. Això sí, la Conselleria va deixar una certa porta oberta a millores en la proposta retributiva, però de forma molt vaga i sense concretar cap oferta.
 
27 de març de 2018
 Acord de la Mesa Negociadora de la Universitat De València de 26 de març de 2018 sobre millora de condicions laborals del Professorat Associat.
 
 

 

 
 
 
Tribuna Violeta
 
 
 
Guia Ingrés Mínim Vital
 
 
Guia amb recomanacions per al teletreball
 
 
FORMACIÓ ONLINE
 
FOREM PV posa a la vostra disposició cursos en modalitat de teleformació, a través dels quals podeu aprofitar aquestes circumstàncies per a actualitzar les vostres competències professionals.
Podeu accedir als cursos en modalitat teleformació a través de la nostra web:
 
 
 
 
 
Descarrega el calendari laboral any 2020
Clic a l'imatge
 
Oferta Pública de Empleo 2020: Enseñanza
 
 
Secundaria -FP
Noticia en permanente actualización.
 
 
 
 
Permisos i llicéncies
 
 
Taules salarials
 
 
 
 
Guia sindical sobre la violència contra les dones
 
 
 
Informe diagnostic PAS
 
PorExperiencia
 
 
 
 
Pensions 2016
 
Resum pràctic amb la normativa legal vigent al fet que han d'atenir-se els diferents casos que puga produir-se a l'hora de la jubilació.
 
 
 
 
 
 
Informes
 Universitat: Cap a un canvi de model?
 
Informe de la Fundació 1º de Maig elaborat per Elvira S. Llopis, Carlos Sevilla, Begoña Marugán i Jesús Creues, en el qual es reflexiona sobre la situació d'influència en la Universitat de la situació de crisi general, l'adaptació al “Pla Bolonya” sense finançament addicional i l'augment de la presència perversa de les empreses privades