A A A

25 Novembre: Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones

 
"N'hi ha prou de violències! Ens volem vives, lliures i rebels.Juntes som més fortes!"
 
 
Les violències masclistes són una greu i sistemàtica vulneració dels drets humans de més de la meitat de la població a la nostra societat. Aquestes violències es legitimen i perpetuen a partir de diversos sistemes i espais com són les violències institucionals, la feminització de la pobresa, precarietat laboral, la imposició de normes estètiques, els racismes... Des de CCOO treballem per una vida lliure de violències.
A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA:
 
CONCENTRACIÓ SILENCIOSA  DIVENDRES 24 A LES 12 HORES,
 
  • Campus de Blasco Ibáñez: Portes del Rectorat
  • Campus de Burjassot-Paterna: Plaça Central
  • Campus de Tarongers: Biblioteca Gregori Maians
 
ACUDEIX AMB UN LLAÇ MORAT
 
Manifestació a València, Parterre a las 19:00h.
 
Publicacions de CCOO:
 

Mesa Negociadora 22 de novembre de 2012

 
ORDRE DEL DIA
 
  1. Lectura i aprovació, si escau, de l'Acta de la sessió anterior.
 
  1. Informe sobre la RLT del personal docent i investigador (PDI)
 
  1. Percentatge de la carrera professional en la Universitat de València, corresponent al pròxim any de 2018.
 
  1. Proposta d’acord  pel qual s’aprova el procediment de  progressió  dins del sistema de carrera professional i annex: pla triennal d’implantació de la progressió en el sistema de carrera professional horitzontal 2017-2019
 
  1. Torn obert de paraules.

Nuevos criterios del programa ACADEMIA: fin de un proceso no negociado que marca las bases de un cambio en el modelo de Universidad Pública.

 
El pasado 8 de noviembre se celebró una reunión institucional entre la Secretaría General de Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la CRUE, la ANECA y las organizaciones sindicales más representativas del sector, que sirvió como desenlace al proceso de diálogo (que no negociación) iniciado hace unos meses sobre el programa ACADEMIA de ANECA. En esta reunión, CCOO expresó de nuevo su rechazo al RD415/2015 porque entiende que su publicación por parte del Gobierno de España persigue un objetivo final de mayor alcance y relevancia: el cambio de modelo de la universidad pública española, hacia un modelo de universidad gerencial que privilegia a unas élites.
 
La valoración de CCOO sobre el documento definitivo de criterios de acreditación que será publicado en breve (17 de noviembre), presentado dos días antes de la reunión, es muy negativa ..... llegir més
 
 

Per un finançament just per a sostenir l'estat social

 
El pròxim mes de març es compliran 40 anys de la creació del Consell del País Valencià, l’òrgan preestatutari que va donar motiu a l’actual Comunitat Valenciana en el procés de descentralització i de reconeixement de les singularitats territorials que iniciava la recentment estrenada democràcia espanyola.
 
Fins avui, cap dels diferents sistemes de finançament ha tractat amb justícia a la Comunitat Valenciana. Aquest mateix any, cada valenciana i valencià rebrem 237 euros menys que la mitjana de ciutadans de l’Estat, o 839 menys que l’autonomia millor finançada, la qual cosa equival a un 10 % i 29 % menys de recursos, respectivament. Aqueixes diferències són la causa fonamental dels nostres majors dèficits pressupostaris, generats any rere any, malgrat gastar menys que la mitjana de les comunitats........ llegir més
 
 
 
 
 

"Salut i Treball", nou butlletí informatiu de CCOO PV

 

Primer número de ‘Salut i Treball’, un butlletí bimensual editat per la Secretaria de Salut Laboral i Medi Ambient. Aquesta publicació digital conté informació d’interés en matèria de salut laboral i medi ambient, amb notícies d’actualitat i l’activitat sindical en aquest terreny, tan important per als treballadors i per a les treballadores.
 
La publicació naix amb el principal l’objectiu de difondre i compartir les experiències d’intervenció sindical de les persones que conformen el Gabinet de Salut Laboral i Medi Ambient de CCOO PV, aíxí com les novetats legislatives, criteris tècnics i jurisprudencials.
 
 
 

19 de juliol de 2017
 

Publicat el Decret pel qual es modifica el Decret 186/2014, pel qual es regula el sistema de carrera professional

 
DECRET 93/2017, de 14 de juliol, del Consell, pel qual es modifica el Decret 186/2014, de 7 de novembre, del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l’avaluació de l’exercici del personal funcionari de carrera de l’Administració de la Generalitat i s’estableix el procediment d’adaptació al nou sistema de carrera professional.
 

CCOO Informa: Promocions PDI 2017-2018

 
La decisió sobre la política de promocions de la Universitat de València  per a l’actual curs acadèmic, que altres anys ja estaria aprovada, ha vingut ajornant-se a l’espera que la Llei de Pressupostos de l’Estat fixara les directrius a aplicar (increment de plantilles, taxa de reposició...). A hores d’ara i encara que els PGE no estan definitivament aprovats, ja tenim elements suficients per saber quins són els condicionants legals per a les nostres promocions i, per tant, resulta urgent aprovar l’oferta pública d’ocupació per a 2017 sense més endarreriments.
 
Les principals novetats legals (Decret-llei 6/2017, projecte de PGE  i les seues esmenes, directrius del Ministeri d’Hisenda...) van en la línia de permetre una interpretació més àmplia del nombre de vacants que es poden cobrir dins de la taxa de reposició del 100%, que no ha variat, i considerant, com el curs passat, el pas de TU a CU com a promoció interna. Ara, a més de les jubilacions de l’any anterior, també es consideren vacants les places dels TU que han promocionat a CU i les de CD que han passat a TU, amb pressa de possessió durant 2016, la qual cosa suposa un augment significatiu de les vacants i, per tant, de les places disponibles per a la nova oferta (amb reserva d’un 15% per a investigadors).
 
 

 

Acord de Mesa Negociadora: el màxim de docència tornarà a ser de 240 hores

 
Les recents sessions de la Mesa Negociadora, celebrades el 27 de març i el 12 d’abril han permés arribar a importants acords entre el Rectorat i totes les seccions sindicals. Entre aquests acords destaca el que estableix la docència màxima en 270 hores per al proper curs fins a arribar progressivament a les 240 hores durant els dos cursos següents (250 en 2018-19 i 240 en 2019-20), calendari que va ser proposat per CCOO. Aquest acord suposa revertir totalment l’increment de docència que va imposar el Decret Wert l’any 2012 i tindrà efectes positius tant en la millora de les condicions de treball de bona part del PDI com en la possibilitat de contractar més professorat per a cobrir la docència que fins ara cobria el PDI que no té reconeguts sexennis vius.
 
 
 

5 d'abril de 2017
 

CCOO exigeix al Govern la reducció urgent de la temporalitat en les universitats

 
El personal universitari ha quedat fora de la OPE extraordinària de l'acord per a la millora d'ocupació pública.
 
Segons les dades del Ministeri d'Educació, el 41,8% del professorat té contractes de durada determinada, entre ells de falsos associats i visitants, contractats doctors i substituts interins, etc. La temporalitat també afecta a la majoria del personal investigador i al 12,8% del personal d'administració i serveis (PAS).
 
 
 
 

23 de març de 2017
 

CCOO denuncia discriminació salarial del personal contractat predoctoral de segon any.

 
La Federació d'Ensenyament de CCOO ha acudit a l'Audiència Nacional per a denunciar la discriminació salarial que pateix el personal predoctoral que està en el seu segon any de contracte davant la desídia del Ministeri d'Educació, que, malgrat els continus requeriments de CCOO, segueix sense donar solució a aquesta situació.
 
El problema estreba en les diferències salarials existents entre les retribucions dels contractes predoctorales de la convocatòria d'ajudes per a la formació de professorat universitari (FPU) publicada en el BOE de 27 de novembre de 2015 i les dels contractes predoctorales de l'anterior convocatòria, publicada en el BOE de 27 de desembre de 2014.
 
 

3 de març de 2017
 

CCOO Informa: Incidències amb els  contractes predoctorals

 
En les darreres setmanes han circulat diverses informacions que han generat lògica inquietud entre el col·lectiu d’investigadors i investigadores predoctorals, arran de la modificació del codi amb què la Seguretat Social classifica aquests contractes. Davant d’aquestes informacions, no sempre correctes, CC OO informa al col·lectiu afectat de quin és a hores d’ara l’estat real de la situació d’aquests contractes.
 
 
 
 

17 de gener de 2017
 

Carrera professional

 
Materials didàctics elaborats per la secció sindical, per ajudar a la comprensió de la carrera professional del PAS
 
 
Power Point
Tríptic valencià
Triptico castellano
 

 
21 de setembre de 2016
 

CCOO emplaça al Govern i als partits polítics a promoure una reforma urgent que ajusti la nostra legislació al marc europeu.

 
El TJUE reconeix als treballadors temporals el dret a percebre la indemnització de 20 dies per any sense necessitat que el seu contracte siga fraudulent.
 
CCOO, com a sindicat més representatiu, promourà les accions judicials necessàries per assegurar el pagament de les diferències econòmiques a la totalitat de treballadors i treballadores temporals que han vist extingit el seu contracte en l'últim any.
 
 
 

15 de setembre de 2016
 
 
CCOO ha realitzat gestions amb el Vicerectorat de Professorat i el Servei de PDI per tal d’aconseguir que a aquelles Ajudants Doctores que estiguen de llicència per maternitat en el moment de la finalització del seu contracte, se’ls avance el canvi de contracte a CD interina a un moment anterior al part i, per tant, a l’inici de la seua llicència. La nostra proposta ha estat acceptada i començarà a aplicar-se ja a aquelles AD que tinguen prevista aquesta coincidència entre la maternitat i la finalització del contracte....
 
 
 

 
21 de juliol de 2016
 

Constitució de la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de les Universitats Públiques Valencianes

 
S’ha constituït la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral (PDI i PAS) de la Universitats Públiques Valencianes. Aquesta Comissió estarà integrada, d’una banda, per representants de la Conselleria d’Educació (que ostentaran la presidència i la secretaria) i de les cinc Universitats públiques valencianes i, d’una altra, per representants dels cinc Sindicats amb major representativitat entre el personal laboral.
 
Aquest Conveni ha de servir per a millorar les condicions laborals de PDI i PAS, sobretot en els col·lectius més precaris i resoldre problemes endèmics com la inestabilitat de les plantilles o la deficient regulació de les figures de PDI laboral, amb la necessitat inajornable de crear noves figures que donen resposta a les noves necessitats i a la situació d'extrema precarietat d’una part del PDI laboral.
 
CCOO continuarà treballant en contacte permanent amb tot el PAS i el PDI per tal d’incorporar a la redacció del Conveni totes aquelles mesures necessàries per a millorar les condicions de treball i la Universitat pública.
 
Feu-nos arribar les vostres propostes a ccoo@uv.es
 
 

15 de juny de 2016

 

 

 
CCOO ha vingut defensant des de fa temps que la Universitat de València ha de replantejar en profunditat la seua política de contractació de serveis. L’objectiu final ha de ser revertir al màxim la privatització de serveis universitaris que ha vingut produint-se al llarg d’aquests anys mitjançant les anomenades “externalitzacions”.
 
El primer pas ha de ser que no es donen nous processos d’externalització de serveis i activitats universitàries i el pas següent ha de ser encetar el més aviat possible un procés de recuperació de la gestió pública d’aquests serveis per banda de la Universitat..  Llegir noticia completa
 


Recuperem el futur


 
 
 
 
 
 
En aquesta secció publicarem les respostes a les preguntes  d'interès general, més freqüents, que ens plantegeu mitjançant l'email:  ccoo@uv.es
 
 
 
 
Calendari Acadèmic
 
 
Taules salarials
 
 
Condicions de treball
 
 
 
 
Calendari orientatiu OEP 2014, 2015 i 2016
 
Calendari orientatiu OEP 2015 i 2016 (desde Juliol de 2017 fins a Gener-Febrer de 2018)
 
 
 
Annex de l'acord de condicions de treball per al PAS, aprovat pel Consell de Govern el 30 de setembre de 2008.
 
Acord de promoció interna vinculat a l'oferta de col·locació 2011.
 
 
 
 
 
Informe diagnostic PAS
 
 
Pensions 2016
 
Resum pràctic amb la normativa legal vigent al fet que han d'atenir-se els diferents casos que puga produir-se a l'hora de la jubilació.
 
 
 
 
 
 
 
 
Guia sindical sobre la violència contra les dones
 
 
Informes
 Universitat: Cap a un canvi de model?
Informe de la Fundació 1º de Maig elaborat per Elvira S. Llopis, Carlos Sevilla, Begoña Marugán i Jesús Creues, en el qual es reflexiona sobre la situació d'influència en la Universitat de la situació de crisi general, l'adaptació al “Pla Bolonya” sense finançament addicional i l'augment de la presència perversa de les empreses privades