University of Valencia logo Logo Equality Unit Logo del portal

Protocol d’actuació

La Unitat d’Igualtat és l’encarregada d’iniciar les actuacions previstes en El protocol d’actuació enfront de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe quan es presenta una denúncia en l’àmbit de la Universitat de València. Aquest protocol es va aprovar en Consell de Govern de 28 de febrer de 2012 i està pendent d’aprovació un nou protocol que respon a les noves necessitats de la comunitat universitària, que inclou com a principal novetat una via informal de resolució de conflictes molt ràpida i senzilla.

El nou Protocol contra les violències masclistes, en procés d’aprovació, posa especial èmfasi en la protecció de les víctimes d'agressions masclistes, des del principi de la seua activació i fins a més enllà de la finalització del mateix. Al llarg del protocol es manifesta la necessitat de donar una resposta integral a les persones denunciants de conductes sexistes, garantint l'atenció, protecció i orientació perquè la persona sotmesa a assetjament deixe d'estar sent, o considerar-se, víctima; així com per a prevenir, evitar i actuar davant nous problemes que puguen sorgir, derivats de la presentació d'una denúncia. Així, i sense perjudici del respecte al principi de presumpció d'innocència, es preveu l'adopció de quantes mesures es consideren proporcionades i oportunes per a donar protecció a la víctima, encaminades a preservar la seua indemnitat. També es preveu el seguiment de la víctima en el temps, fins que es trobe recuperada de les conseqüències originades per l'assetjament. Aquest seguiment té com a base l'atenció integral per a prevenir i actuar davant els problemes sorgits fruit de l'assetjament, de forma immediata o a posteriori.

En tot cas, un dels desafiaments a l'hora d'engegar aquestes mesures és que la modificació de condicions de treball o estudi orientades a la millor seguretat de la víctima no li resulten perjudicials, prioritzant per açò que es vegen modificades, sempre que siga possible, les de la persona agressora.

Protocol d’actuació enfront de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe

 

 

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy