Logo de la Universitat de València Logo Vicerectorat d'Investigació, Vicerectorat d'Innovació i Transferència Logo del portal

Organigrama

L'estructura de suport a la gestió del Vicerectorat d'Investigació i del Vicerectorat de Transferència i Innovació està constituïda per la Vicegerencia d'Investigació, Transferència i Innovació, i per el Servei de Gestió de la Investigació i el Servei de Transferència i Innovació.

Càrrec Nom Telèfon E-mail
Vicegerenta d'Investigació, Transferència i Innovació Lucía Echevarría Gil 96 38 64039  

 

Càrrec Nom Telèfon E-mail
Cap del Servei de Gestió de la Investigació Mª José Tudela Barceló 96 38 64041 Servei.Investigacio@uv.es
Cap del Servei de Transferència i Innovacio Chelo Cuenca Belenguer 96 39 37752 Servei.Transferencia.Innovacio@uv.es

Secció de Recursos i Programes de Suport d'R+D+I

Correu electrònic Descripció
persoinv@uv.es - Gestió de programes d'ajudes nacionals i autonòmiques per a personal investigador predoctoral, postdoctoral i personal tècnic de suport a la investigació.
contratainves@uv.es - Gestió de les sol·licituds de contractació de personal investigador i personal tècnic de suport a la investigació amb càrrec a projectes i contractes i convenis d'R+D+I.
mobinv@uv.es - Gestió d'ajudes de mobilitat de personal investigador.
programapropi@uv.es - Gestió del Programa Propi del Vicerectorat d'Investigació d'ajudes a la investigació.

Secció d'R+D+I Contractada

Correu electrònic Descripció
otri@uv.es - Gestió de les activitats realitzades a l'empara de l'art. 83 de la LOU (negociació, redacció, revisió, facturació, seguiment i liquidació).
- Presentació de propostes a licitacions públiques nacionals i internacionals.

Secció d'R+D+I Internacional

Correu electrònic Descripció
operuv@uv.es - Gestió i difusió de programes i convocatòries internacionals per al finançament de projectes i altres activitats d'R+D+I.
- Edició i publicació del Butlletí EURORECERCA (esdeveniments, convocatòries, cerca de socis, i notícies relacionades amb el finançament d'R+D+I).
operpromocion@uv.es - Activitats de promoció i dinamització per a la participació del personal investigador de la UV en programes internacionals d'R+D+I.

Secció d'R+D+I Subvencionada

Correu electrònic Descripció
policien@uv.es - Gestió de convocatòries d'ajudes per al finançament de projectes d'investigació i altres activitats d'R+D+I nacionals i autonòmiques.
- Suport al personal investigador per a la participació en projectes i iniciatives d'R+D+I nacionals i autonòmiques.
sijuseg@uv.es - Seguiment econòmic administratiu i justificació de les subvencions d'R+D+I nacionals i autonòmiques.

Secció d'Innovació: Valorització i Emprenedoria

Correu electrònic Descripció
patentes.otri@uv.es - Gestió de la protecció de la propietat intel·lectual i industrial del personal investigador de la UV derivats de l'activitat investigadora.
- Valorització de capacitats i resultats d'R+D+I: Patents, Programari, Know-how, Acords de llicència a empreses i altres entitats, Creació d'Empreses de Base Tecnològica.
- Gestió de la Convocatòria “Valoritza i Transfereix”.

Secció de Control Financer, Auditoria i Fons Estructurals d'R+D+I

Correu electrònic Descripció
sijuseg@uv.es - Gestió i atenció a auditories i controls econòmics d'activitats d'R+D+I.
- Anàlisi, gestió i esmena de reintegraments d'activitats d'R+D+I.
- Justificació econòmica de les activitats d'R+D+I vinculades a convenis, càtedres i línia nominatives de les AAPP.
- Sol·licitud, seguiment i justificació d'infraestructures i fons estructurals d'R+D+I.
gesteco@uv.es - Gestió complements retributius amb càrrec a activitats d'R+D+I.
idicolaborativa@uv.es - Gestió de convocatòries d'ajudes per al finançament de projectes d'investigació de caràcter col·laboratiu i convocatòries de fundacions privades.

Unitat de Gestió de Càtedres

Correu electrònic Descripció
uvcatedres@uv.es - Gestió integral de les Càtedres institucionals i d'empresa.

Secretaria Tècnica

Correu electrònic Descripció
grec@uv.es - Gestió de la producció científica de la UV – Memòria d'Investigació.
giuv@uv.es - Gestió de les estructures d'investigació – Grups d'Investigació.