Logo de la Universitat de València Logo Recerca i Transferència Logo del portal

Basant-nos en la producció científica individual consignada anualment pels investigadors de la Universitat, i avaluada per la Comissió d'Investigació (veure apartat “Introducció de dades - GREC"), s'elabora l'Índex de Producció Científica individual o IPC.

Aquest indicador permet analitzar i avaluar l'activitat investigadora de la Universitat, amb l'objectiu de prioritzar estratègies, dissenyar polítiques, avaluar estructures de recerca i assignar recursos en investigació i transferència de coneixement.

La informació individualitzada està disponible de forma restringida per al personal investigador en l'aplicació IPC.