Logo de la Universitat de València Logo Recerca i Transferència Logo del portal

De conformitat amb els Estatuts de la Universitat de València, els departaments, els instituts i els ERI han d’elaborar anualment una memòria de les activitats de la recerca realitzada. La Comissió d’Investigació avalua les memòries de recerca d'acord amb el barem per a la distribució de l’ajuda a la recerca aprovat per Consell de Govern, cosa que assegura la qualitat i la veracitat de la informació recollida.