Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

NOTES INFORMATIVES

PLAÇA

  • Nom: CPI-20-437
  • Grup: A
  • Subgrup: A1
  • Categoria: Tècnic/a superior d'investigació
  • Projecte: «Herramientas para visualizar estructuras no-canónicas de ADN/ARN mediante microscopia avanzada. CIDEGENT/2018/015. CPI-20-437»
  • Responsable del projecte d'investigació: Jorge González García

CONVOCATÒRIA

SOL·LICITUDS

  • Termini de presentació: Del 21 de desembre de 2020 al 11 de gener de 2021
  • Sol·licitud

RESULTATS DEL PROCÉS SELECTIU