Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

Sexennis ANECA- Personal Investigador 

ConvocatòriaResolució de 19 de desembre de 2023, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual s’aprova la convocatòria d’avaluació per l’ANECA de l’activitat investigadora de determinades categories del professorat i del personal investigador doctor contractat.

 Resolució de 5 de desembre de 2023 de la CNEAI por la que es publiquen els criteris específics aprovats per a cada camp d’avaluació.

D’acord amb la convocatòria, la presentació de la sol·licitud requereix obligatòriament la realització de dos tràmits telemàtics:

  1. el primer, davant la Universitat de València: seguint les instruccions indicades en la convocatòria, mitjançant el formulari electrònic d’instància interna accessible en el següent enllaç  https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/#/cauce/PERS2UNIT
  2. el segon mitjançant la seu electrònica d’ANECA: https://aneca.sede.gob.es/

Sexennis avaluats per AVAP: En cas de primera avaluació davant l’ANECA, i en el supòsit de tindre sexennis avaluats per l’AVAP, cal sotmetre a l’agència nacional tota l’activitat investigadora realitzada, tot i que haja estat avaluada per l’AVAP, ja  que l’ANECA no convalida els sexennis AVAP.

►TERMINI: des del 22 de gener fins al 12 de febrer de 2024.

Més informació i instruccions en ANECA-CNEAI