Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

NOTES INFORMATIVES

PLAÇA

  • Nom: CPI-20-495
  • Grup: A
  • Subgrup: A1
  • Categoria: Tècnic/a superior d'investigació
  • Projecte: «Fostering institutional transformation of R&I policies in european universities. (FIT FORTHEM). CPI-20-495».
  • Responsable del projecte d'investigació: M. Dolores Pitarch Garrido

CONVOCATÒRIA

SOL·LICITUDS

  • Termini de presentació: Del 11 al 24 de febrer de 2021
  • Sol·licitud

RESULTATS DEL PROCÉS SELECTIU