Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

NOTES INFORMATIVES

PLAÇA

  • Nom: CPI-21-069
  • Grup: A
  • Subgrup: A1
  • Categoria: Tècnic/a superior d'investigació
  • Projecte: «Relativitat, posicionament i gravitació. CPI-21-069»
  • Responsable del projecte d'investigació: Joan Josep Ferrando Bargues

CONVOCATÒRIA

SOL·LICITUDS

  • Termini de presentació: Del 03 al 16 de març de 2021
  • Sol·licitud

RESULTATS DEL PROCÉS SELECTIU