Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

NOTES INFORMATIVES

PLAÇA

  • Nom: CPI-21-090
  • Grup: A
  • Subgrup: A1
  • Categoria: Tècnic/a superior d'investigació
  • Projecte: «UE_SRIC- FORTHEM: fostering outreach within european regions, transnational higher education and mobility. CPI-21-090»
  • Responsable del projecte d'investigació: Carlos Padilla Carmona

CONVOCATÒRIA

SOL·LICITUDS

  • Termini de presentació: Del 24 de març al 8 d'abril de 2021
  • Sol·licitud

RESULTATS DEL PROCÉS SELECTIU