Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

NOTES INFORMATIVES

1-06-2020 APERTURA DEL TERMINI per presentar acreditació documental  exigida a la convocatòria.

18-03-2020 Avís important, que suspen els terminis per a la presentació de documents exigits en la convocatòria.

11-02-2020 Nota informativa respecte a la prova a realitzar

PLAÇA

  • Nom: Ampliació Borsa de treball temporal Oficial/a d'oficis, grup C, subgrup C1, jardiner/a
  • Grup: C
  • Subgrup: C1

CONVOCATÒRIA

SOL·LICITUDS

  • Termini de presentació: Des del 26 de setembre fins al 10 d'octubre de 2019
  • Sol·licitud

LLISTES PROVISIONALS D'ADMESOS I EXCLOSOS

  • Llista provisional
  • Termini subsanació. Llista provisional: Des del 23 fins al 29 d'octubre de 2019

LLISTA DEFINITIVA D'ADMESSOS, EXCLOSOS I CONVOCATÒRIA PROVA TEÒRICA

PROVES SELECTIVES

Finalitzat el procés de selecció i publicats els resultats definitius, tota la informació de la borsa de treball esmentada, podrà trobar-se a l’adreça: https://www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-pas/ca/personal-tecnic-administracio/borses-treball/informacio-general-1285919261471.html, on es farà pública la borsa de treball.