Logo de la Universitat de València Logo Unitat d'Igualtat Logo del portal

.
.
.
.
.
.

ConsCiència't

  • 27 de novembre de 2014
Cartell del concurs de fotografia

En el marc de la celebració del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona que se celebra anualment cada 25 de novembre, i davant la bona acollida en la seua primera edició, es presenta la segona edició II Concurs fotogràfic sobre Dona i Ciència, “ConsCiència't"”.

Bases del II Concurs de Fotografia "Dona i Ciència"

  1. Objectiu del concurs

 

En el marc de la celebració del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona que se celebra anualment cada 25 de novembre, i davant la bona acollida en la seua primera edició, es presenta la segona edició II Concurs fotogràfic sobre Dona i Ciència, Conciència’t. El concurs s'emmarca dins de les activitats desenvolupades per les diferents Comissions d'Igualtat dels Centres del Campus de Burjassot-Paterna, i està patrocinat per la Unitat d’Igualtat.

L'objectiu del concurs és promoure la igualtat de gènere a la nostra universitat mitjançant la realització de fotografies que mostren la temàtica de Dona i Ciència. En denominar al concurs Conciència’t. volem fer reflexionar sobre la necessitat de treballar junts i juntes per aconseguir la plena participació de les dones en la recerca i en la Ciència.

 

Per aconseguir una major visibilitat, una vegada acabat el concurs, totes les fotografies guanyadores s'exposaran en la Universitat de València

 

2. Qui pot participar?

 

Poden participar els i les estudiants, el PDI i el PAS del Campus de Burjassot-Paterna. Es poden presentar un màxim de 3 fotografies inèdites per persona.

 

3. Tema i tècnica de les fotografies

 

Les fotografies han de representar la temàtica de Dona i Ciència.  Es pot utilitzar tot tipus de tècniques i estils (blanc i negre, color, etc.), estant permesos els retocs o muntatges.

 

4. Format de les fotografies

 

Les fotografies es presentaran en suport rígid de color blanc de 40 x 50 cm.

Sent la foto d'un mínim de 20 x 25 cm. i un màxim de 40 x 50 cm.

 

Al dors de cada fotografia es farà constar el títol de les obres. En sobre apart i degudament tancat, s'inclouran les següents dades:

- Títol de les obres presentades, juntament amb una xicoteta explicació/justificació/expressió (3 o 4 línies) sobre el motiu de les fotografies.

- Nom i Cognoms

- Número de telèfon fix o mòbil (per poder contactar en cas de resultar guanyador/a)

- Adreça Correu Electrònic

- Facultat o centre al que pertany.

 

Autorització expressa i signada per el/la concursant per la qual s'autoritza l'exhibició i publicació de les fotografies siguen o no premiades.

 

5. Termini i lloc de presentació

 

El termini de recepció de les fotografies és de l'1 de desembre fins al 20 de febrer de 2015 (tots dos inclosos). Les fotografies es presentaran en les secretaries dels centres del campus de Burjassot-Paterna.

 

6. Premis

 

Primer premi: 350 Eur

Segon premi:150 Eur

 

7. Bases del concurs

 

1.         Les comissions d'igualtat del campus de Burjassot-Paterna seleccionarà les fotografies premiades segons s'ajusten millor als objectius del concurs.

2.         La votació es realitzarà durant els últims deu dies de febrer de 2015.

3.         El lliurament de premis es realitzarà coincidint amb els actes realitzats per la Universitat de València en la celebració del 8 de març de 2014 (Dia Internacional de la Dona).

 

8. Acceptació de les bases i llicències d'obres

 

En presentar les fotografies en el concurs els i les participants accepten les bases del concurs, garantint que les fotografies presentades són inèdites i creades per l'autor/a. S'autoritza a les Comissions d'Igualtat del Campus de Burjassot-Paterna, a poder utilitzar les imatges presentades en activitats i espais (exposicions, publicacions, en pàgines d'internet, xarxes socials, etc.). En qualsevol situació no prevista a les bases, serà l'organització qui decidirà el que procedeix.