• alumnes

El Servei de Política Lingüística és un servei general de la Universitat de València. S'estructura de la següent manera:

 • Secció d'Assessorament Lingüístic
 • Secció de Dinamització Lingüística
 • Secció d'Aprenentatge i Acreditació
 • Secció de Recursos Lingüístics
 • Unitat de gestió econòmica i administrativa

Missió

L’assoliment de l’ús normalitzat de la llengua pròpia, açò és, el desenvolupament de totes les seues funcions sociolingüístiques com a llengua de cultura moderna (art. 6.3 dels Estatuts de la Universitat de València), i l'augment del plurilingüisme dels membres de la comunitat universitària.

Visió

Aconseguir que les activitats acadèmiques, administratives, institucionals i interpersonals en el si de la Universitat es desenvolupen de manera normal en valencià, com a llengua pròpia de la Universitat de València. Contribuir a la internacionalització de la Universitat de València mitjançant el foment de l'aprenentatge i de l'ús, per part dels membres de la comunitat universitària, d'altres llengües, i en particular de l'anglès, com a llengua de comunicació internacional. Formar i assessorar lingüísticament i terminològica la comunitat universitària, i en especial el PDI i el PAS, per tal d'aconseguir la màxima competència comunicativa lingüística i l'autonomia dels usuaris tant en valencià com en altres llengües. Promoure les actituds sociolingüístiques favorables al valencià i dinamitzar-ne l'ús efectiu i normal en tots els àmbits de la vida universitària.

Serveis oferts

 • Cursos

Cursos presencials, semipresencials o virtuals de valencià adreçats a tota la comunitat universitària.
Cursos específics de valencià per a nouvinguts.
Cursos específics de valencià per al PDI i el PAS (tutories, reforç oral, cursos intensius d’estiu, atenció al públic, etc.).


 • Autoaprenentatge

Formació en valencià, anglès, francès i alemany mitjançant els centres d’autoaprenentatge de llengües (CAL). Assessorament personalitzat, grups de conversa (PDI, PAS i Estudiants), ús de la mediateca lingüística (premsa, revistes, cinema, música, biblioteca, etc.) i preparació i simulació de proves de nivell.

 • Proves i certificats

Convocatòria de les proves oficials per a l’obtenció del Certificat de Coneixements de Valencià de les universitats valencianes (CIEACOVA).
Convocatòria de les proves prèvies de valencià en els processos d’oposicions o de concursos realitzats pel Servei de Recursos Humans PAS i PDI.
Promoció de les proves de certificació en altres llengües entre la comunitat universitària.

 • Llenguatge científic 

Assessorament lingüístic en valencià i en anglès, amb resolució de dubtes i qüestions sobre llenguatge científic.
Correcció i traducció al valencià de textos i materials elaborats pel PDI de la Universitat de València.
Correcció de textos i materials en anglès elaborats pel PDI de la Universitat de València.

 • Llenguatge administratiu

Assessorament lingüístic en valencià, amb resolució de dubtes i qüestions sobre llenguatge administratiu i de llengua general.
Correcció de textos administratius, institucionals, culturals i de gestió elaborats i editats en valencià pels òrgans, centres, departaments i serveis de la Universitat de València.
Traducció al valencià de textos administratius, institucionals, culturals i de gestió elaborats i editats pels òrgans, centres, departaments i serveis de la Universitat de València.

 • Extensió de l'ús del valencià i foment del plurilingüisme

Promoció de la docència en valencià entre el personal docent i investigador i l’estudiantat. En particular, incentivació de l'elaboració i difusió de materials de suport a la docència en valencià.
Incentivació de la recerca en català i, en concret, de la redacció i la defensa en aquesta llengua de les tesis doctorals i dels articles d'investigació i divulgació científica.
Difusió i promoció dels recursos informàtics, bibliogràfics, audiovisuals i de qualsevol altre tipus, creats tant per iniciativa pública com privada, que siguen útils per a l'assoliment de l'autonomia lingüística dels usuaris i per a l'extensió de l'ús de la llengua.
Promoció de l'ús del valencià per part del PAS, tant en la documentació administrativa com en l'atenció al públic.
Sensibilització de la comunitat universitària sobre les bones pràctiques lingüístiques que contribueixen a la normalització del valencià i al foment del plurilingüisme.
Difusió i assessorament sobre drets lingüístics.
Organització d'activitats de promoció de l'ús de la llengua pròpia i de foment del plurilingüisme en diversos àmbits (cinema, teatre, música, publicacions, etc.) dins la comunitat universitària.
Suport a les activitats de promoció del valencià a la Universitat de València, dutes a terme tant per organismes de la Universitat com també per altres entitats i col·lectius.
Coordinació d'iniciatives de foment del valencià i del plurilingüisme amb les altres universitats i institucions públiques valencianes i de l'àmbit lingüístic català.
Formació, dinamització i renovació constant del Voluntariat Lingüístic universitari.

Compromisos de qualitat

Mantenir actualitzats els canals d'informació del SPL: web, llistes de correu electrònic, eines de xarxa social, presència física als centres d'autoaprenentatge de llengües, atenció personal i telefònica, etc.
Mesurar, avaluar diacrònicament i publicar la participació en les activitats de dinamització organitzades, així com també els serveis de formació i d'assessorament lingüístic i terminològic prestats (destinataris, nivells, tipus de servei, volum, etc.).
Publicar la memòria de cada any, una volta acabat aquest, juntament amb el pla d'actuació de l'any següent.
Mesures de protecció del medi ambient: prioritzar els canals d'informació electrònica (web, correu electrònic, etc.); reduir el consum de paper; en darrer terme, usar paper reciclat o ecològic.

El SPL us pot atendre:

Personalment, en horari de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h
Ubicació i informació de contacte

En el web del SPL, les 24 hores del dia. Per a cada servei específic, seguiu les instruccions publicades en l'apartat corresponent del web.

Podeu enviar els vostres suggeriments a la bústia de suggeriments, queixes i felicitacions

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies