• Estudiants del Campus de Tarongers UV

Normativa de la UV

Referència Normativa Document(s)
DCV 128/2004

DECRET 128/2004, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aproven els Estatus de la Universitat de València. DECRET 45/2013, de 28 de març, del Consell, pel qual es modifiquen els Estatuts de la Universitat de València.

ACGUV 40/2013

Reglament de mesures per a la integració del personal docent i investigador amb discapacitat a la Universitat de València (Estudi General). (CG 28-III-2013. Modificat CG 31-III-2014)

ACGUV 127/2010

Reglament sobre l'atenció acadèmica als estudiants i les estudiantes amb discapacitat. (CG 6-VII-2010)

ACGUV 68/2006

Pla d'accessibilitat electrònica de la Universitat de València. (CG 14-III-2006).

ACSUV 349/2009

Reglament de permanència dels estudiants de la Universitat de València. (Consell Social 23-VII-2009)

 

Normativa Autonòmica

Referència Normativa Document(s)
L 11/2003

Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de les Persones amb Discapacitat.

DL 1/2005

Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat.

DCV 114/2010

Decret 114/2010, de 30 de juliol, del Consell, pel qual es procedix a l'adequació terminològica en l'àmbit de les persones amb discapacitat.

DCV 128/2004

DECRET 128/2004, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aproven els Estatus de la Universitat de València. DECRET 45/2013, de 28 de març, del Consell, pel qual es modifiquen els Estatuts de la Universitat de València.

OCV 3/2010

Ordre 3/2010, de 26 de març, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es crea la targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat

 

Normativa Estatal

Referència Normativa Document(s)
LO 3/2018

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

LO 4/2007

Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

L 10/2010

Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

L 53/2003

Llei 53/2003, de 10 de desembre, sobre ocupació pública de discapacitats

RDL 5/2015

Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

RDL 1/2013

Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel que s'aprova el Text Refundit de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social

RD 1112/2018

Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.

RD 412/2014

Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado

RD 1791/2010

Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario

RD 1856/2009

Reial Decret 1856/2009, de 4 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat, i pel qual es modifica el Reial Decret 1971/1999, de 23 de desembre

RD 1393/2007

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales

RD 2271/2004

Reial Decret 2271/2004, de 3 de desembre, pel qual es regula l´accés a l´ocupació pública i la provisió de llocs de treball de les persones amb discapacitat

OM 1822/2006

Ordre PRE/1822/2006, de 9 de juny, per la qual s´estableixen criteris generals per a l´adaptació de temps addicionals en els processos selectius per a l´accés a l´ocupació pública de persones amb discapacitat

 

Normativa Internacional

Referència Normativa Document(s)
Directiva UE 2012/0340(COD)

Directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre l'accesibilitat dels webs del sector públic i dels webs que operen entitats que exercisquen tasques públiques (en desenvolupament)

Declaració UE 12/06/2006

Declaració Ministerial de Riga. Internet per a tots: els ministres europeus es comprometen a conseguir una societat de la informació inclusiva i lliure de barreres.

COM/2008/0804

Cap a una societat de la informació accesible

COM/2005/0425

L'accesibilitat electrònica

COM/2001/0529

eEurope 2002: L'accesibilitat als webs públics i als seus continguts

COM/2000/0330

Pla d'acció eEurope 2002: una societat de la informació per a tots

 
 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies