1.Declaració d'accessibilitat

La Universitat de València s'ha compromés a fer accessibles els seus llocs web i les seues aplicacions per a dispositius mòbils, de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018.

La present declaració d'accessibilitat s'aplica als llocs web del domini www.uv.es

2.Situació de compliment 

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el nivell AA de les Pautes d'Accessibilitat per al Contingut Web en la seua versió 2.1 (WCAG 2.1), pels motius que s'indiquen a continuació:

3.Contingut no accessible

3.1 Falta de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre: La Universitat de València fa servir per a les publicacions web corporatives un Gestor de Continguts Web (CMS)  amb els següents tipus de continguts:

  • Els continguts que s'administren i serveixen de forma centralitzada a més de 500 portals webs corporatius, i que suposen al voltant del 85% del total. L'estructuració dels continguts i la definició dels fluxos de publicació possibiliten garantir el compliment del nivell AA de les Pautes WCAG 2.1
  • Els continguts que es generen en components de publicació no estructurats, amb un caràcter més dinàmic, que suposen un 15% del total. Per aquests tipus de continguts no és pot actualment garantir l'estricte compliment del nivell AA i per als quals tan sols es pot avançar mitjançant mides de promoció, concienciació i formació.

3.2 Carga desproporcionada: En els webs corporatius de la UV existeixen continguts multimèdia antics de vídeo, àudio o vídeo i àudio que no compleixen aquest nivell AA d'accessibilitat perquè no compten amb subtítols o la seua transcripció textual. La post-producció de d'aquest tipus de continguts multimèdia suposen en l'actualitat una càrrega desproporcionada per a la UV. No obstant això, la Universitat de València està treballant en aquesta àrea per assolir el més aviat possible aquest compliment AA.

3.3 El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable: Existeixen arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen íntegrament tots els requisits d'accessibilitat; també poden estar en aqueixa situació continguts de tercers no finançats, ni desenvolupats, ni sota el control d'aquesta universitat.

4.Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 17 de juliol de 2019 després de l'avaluació i revisió de la pàgina principal per part de la Unitat Web i Màrqueting com a Unitat Responsable d'Accesibilitat (URA)

El mètode que s'ha fet servir per a la publicació de la present declaració ha estat una autoavaluació realitzada per la pròpia Universitat de València

Última revisió de la declaració: 18 de setembre de 2020

5.Observacions i dades de contacte

Amb la finalitat de permetre'ns millorar l'accessibilitat del web corporatiu UV, podeu fer propostes, suggeriments i sol·licitar informació, o comunicar qualsevol aspecte relacionat amb l'accessibilitat web o aplicacions per a dispositius mòbils de la Universitat de València mitjançant:

Dades de contacte

Unitat Web i Màrqueting
Edifici de Serveis Generals
Accés B. Primer Pis
Av. Doctor Moliner, 50
46100 Burjassot (València)
Correu electrònic: accessibilitat@uv.es

6.Procediment d'aplicació

Si adverteix una fallada d'accessibilitat que li impedeix accedir a qualsevol contingut o funcionalitat del lloc web, i ens informa d'això i no obté una resposta satisfactòria en un termini raonable, pot seguir el procediment que li detallem en aquesta pàgina.

Aquesta declaració d'accesibilitat ha estat elaborada per la Unitat Web i Màrqueting com a Unitat Responsable d'Accessibilitat (URA) de la Universitat de València