Qualsevol estudiant, PDI, PAS, persona física o jurídica pot informar sobre qualsevol possible incompliment d'una pàgina web o aplicació per a dispositius mòbils de la Universitat de València, d'acord amb els requisits d'accessibilitat establits.

També poden transmetre altres dificultats d'accés al contingut o formular qualsevol consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web o d'una aplicació.

Aquestes comunicacions poden fer-se mitjançant el formulari :

Addicionalment, es pot fer telefonant al 963543931 i també presencialment a la Unitat Web i Màrqueting.

Campus de Burjassot
Edifici de Serveis Generals
Accés B - 1er pis
Avinguda Dr. Moliner, 50
46100 - Burjassot (València)