La Unitat Web i Màrqueting de la Universitat de València, com a unitat responsable d'accessibilitat, ofereix mecanismes de comunicació que permeten a qualsevol persona presentar suggeriments i queixes, i a més a més, informar sobre qualsevol possible dificultat o incompliment d'accessibilitat que es trobe davant d'una pàgina web o en una aplicació per a dispositius mòbils de la UV.

Es distingeixen dues modalitats en funció de la naturalesa de la comunicació i dels efectes i tractaments que la Unitat us ha de donar.

  • Comunicacions sobre requisits d'accessibilitat

Qualsevol estudiant, PDI, PAS, persona física o jurídica pot informar sobre qualsevol possible incompliment d'una pàgina web o aplicació per a dispositius mòbils de la Universitat de València, d'acord amb els requisits d'accessibilitat establits. També poden transmetre altres dificultats d'accés al contingut o formular qualsevol consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web o d'una aplicació. [+ Info]

  • Sol·licituds d'informació accessible i queixes

​​Qualsevol estudiant, PDI, PAS, persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment del requisits d'accesibilitat establits per la normativa vigent i sol·licitar la informació relativa a continguts que estiguen exclosos de l'àmbit d'aplicació. [+info]