En compliment del que es disposa en el Reial Decret 1112/2018 de 7 de setembre sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, la Universitat de València ha designat com a Unitat Responsable d'Accessibilitat Web i Aplicacions Mòbils (URA) a:


Unitat Web i Màrqueting

Campus de Burjassot
Edifici de Serveis Generals
Accés B. Primer Pis 
Av. Doctor Moliner, 50
46100 Burjassot (València)
Tel. 963 543 931
Correu electrònic:  accessibilitat@uv.es

Titular de la Unitat designada:
Josep Gonzalbo Gómez, cap de la Unitat.
 

Funcions

Les funcions d'aquesta unitat són:

  • Coordinar i vetlar pel funcionament efectiu dels mecanismes de comunicació establits, que garantisca que les consultes, suggeriments,  comunicacions, queixes i sol·licituds rebudes es tracten de manera efectiva.
  • Atendre i donar resposta a les reclamacions que li siguen redirigides.
  • Revisar les avaluacions realitzades per a acollir-se a l'excepció del compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar aquests una càrrega desproporcionada.
  • Coordinar les revisions periòdiques d'accessibilitat, amb la col·laboració, en el seu cas, de les Unitats tecnologies de la informació i comunicacions.
  • Coordinar i fomentar les activitats de promoció, conscienciació i formació.
  • Realitzar els informes anuals establits.
  • Actuar com a punt de contacte amb l'organisme encarregat de realitzar el seguiment i presentació d'informes i col·laborar amb les tasques que té assignades.
  • Qualssevol altres, que en garantia de l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils els puguen ser atribuïdes.