L'accessibilitat en el contingut digital és un compromís que la Universitat de València té sempre present. És per això que ha elaborat una Guia ràpida per a l'elaboració de materials accessibles, l'objectiu de la qual és ajudar en l'elaboració de documents de text i audiovisuals en matèria d'accessibilitat. Estructurar un document de manera correcta, triar una grandària i contrast de lletra adequat, etiquetar una fotografia amb un text alternatiu, entre altres accions aparentment simples, faciliten l'accés a qualsevol usuari.

També hi ha disponible a la Guia Universitària d'UVdiscapacitat tot un seguit de recursos tècnics i humans, com ara préstec de productes de suport per fer-ne ús al llarg del curs acadèmic (emissores de FM, enregistradores, bolígrafs digitals, llibretes auto-còpia per prendre apunts en les classe), assessorament sobre programari específic, o adaptació de materials necessàries per fer-los accessibles: en relleu, en Braille, ampliacions de lletra, subtitulat de vídeos, conversió de formats per a lector JAWS, així com l'adaptació dels exàmens en funció de les necessitats de cada estudiant: grandària i tipus/font de lletra, temps addicional, Braille, realització en ordinador, etc.

D'altra banda, al Portal d'Administració Electrònica del Govern d'Espanya hi ha disponible abundant material divulgatiu sobre disseny i desenvolupament accessible de diferents continguts web, entre els quals manuals d'ajuda per a la gestió i manteniment de l'accessibilitat en els portals web de l'Administració, vídeos, aplicacions per a mòbils, i guies per a l'accessibilitat per a PDFs i documents ofimàtics: