Conveni Fundació Privada Prevent i Universitat de València per a l´establiment de línies de treball conjuntes per a la millora de la qualitat de vida dels estudiants amb discapacitat i la seua inserció sociolaboral

El Conveni té per objecte establir les línies de col·laboració entre entitats signatàries del contracte, promoció i desenvolupament conjunt d´una sèrie d´actuacions i projectes dirigits a promoure la plena integració social i laboral de les persones amb discapacitat.

Les línies generals de treball conjunt seran les que s´enumeren a continuació:

  • La promoció d´activitats acadèmiques d´estudiants amb discapacitat:
    • pràctiques en empreses col·laboradores de la FUNDACIÓ (a través de la concertació de convenis de cooperació educativa).
    • projectes de final de carrera i tesis doctorals que aporten solucions arquitectòniques, de disseny i tecnològiques per a les persones amb discapacitat.La promoció d´activitats esportives d´estudiants amb discapacitat.
  • Col·laboració entre els serveis d´inserció laboral d’ambdues institucions.
  • L´organització i/o participació en seminaris, conferències, congressos jornades, cursos o accions de divulgació per a la sensibilització del món universitari i professional sobre la responsabilitat de tots en la integració plena de les persones amb discapacitat en la societat.
  • Qualsevol altra que puga sorgir de la relació entre les ENTITATS i que s´acorde de mutu acord.