• Programa Erasmus Estudis Mobilitat
 1. Estrangers d'intercanvi
 2. Estrangers UV

1. Estrangers d'intercanvi

Estudiants procedents d'Universitats de països extracomunitaris

Per a poder entrar i romandre com a estudiant a Espanya, has de sol·licitar el visat d'estudis en la Missió Diplomàtica o Oficina Consular espanyola en el país o demarcació en què residisques.
Una vegada a Espanya, si la teua estada serà superior a 180 dies, llavors el teu visat serà de 90 dies, i dins del primer mes d'entrada a Espanya, hauràs d'acudir a la nostra oficina (Palau de Cerveró, Plaça de Cisneros, 4, València) perquè et demanem cita amb la Comissaria de Policia amb què tramitaràs el teu TIE (Targeta d'identificació d'Estrangers) ; si, al contrari, la teua estada/visat és de 180 dies, no hauràs de realitzar cap procediment respecte d'això.

Estudiants Erasmus de nacionalitat extracomunitària

Els estudiants Erasmus de nacionalitat extracomunitària procedents d'una Universitat europea, sempre que tinguen una estada/residencia legal d'estudis en el país on estudien en origen, poden entrar en territori espanyol sense necessitat de sol·licitar visat. No obstant això, per a residir legalment a Espanya durant l'estada, els estudiants que no hagen sol·licitat visat d'entrada a Espanya han de sol·licitar immediatament la seua inscripció en el Registre Central d'Estrangers.
Els estudiants hauran d'omplir i firmar el model Sol·licitud EX-00 i presentar-ho bé en el consolat espanyol en origen o bé a la seua arribada a València en l'Oficina d'Estrangeria de l'Avinguda Constitució, 106-108, València.

Documentació obligatòria:

 • Passaport o document de viatge en vigor que acredite la seua identitat
 • Assegurança mèdica amb cobertura durant tot el període d'estada (si no és espanyol o Targeta Sanitària Europea, haurà de portar-ho a un Traductor Jurat)
 • Matrícula en la Universitat europea de procedència
 • Credencial o invitació que indique que els estudis a cursar a Espanya formen part del programa d'estudis cursat en la Universitat europea de procedència
 • Acreditació de mitjans econòmics: l'estudiant haurà d'acreditar que disposa de mitjans per al seu sosteniment durant tot el període d'estada a Espanya. El valor de referència mínim és l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) , un índex empleat a Espanya com a referència per a la concessió d'ajudes, beques, subvencions o el subsidi de desocupació entre altres
 • Certificat d'Antecedents Penals del menys els 6 últims mesos (d’on haja residit)
 • Certificat mèdic

Estudiants Erasmus Nacionals de la Unió Europea o d'Estats Associats

Els ciutadans dels Estats membres de la Unió Europea i dels restants Estats part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein) , que vagen a romandre a Espanya per més de tres mesos per a fer una estada Erasmus estan obligats a sol·licitar davant de l'Oficina d'Estrangers de la província on pretenguen romandre o fixar la seua residència (Carrer Bailén, 9, València) , la seua inscripció en el Registre Central d'Estrangers. La dita Oficina els expedirà un certificat de registre que els permetrà acreditar el seu dret de residència en territori espanyol.

2. Estrangers UV

Estudiants Extracomunitaris que sol·liciten la TIE

Per a poder entrar i romandre com a estudiant a Espanya, has de sol·licitar el visat d'estudis en la Missió Diplomàtica o Oficina Consular espanyola en el país o demarcació en què residisques.
Una vegada a Espanya, si la teua estada serà superior a 180 dies, llavors el teu visat serà de 90 dies, i dins del primer mes d'entrada a Espanya, hauràs d'acudir a la nostra oficina (Palau de Cerveró, Plaça de Cisneros, 4, València) perquè et demanem cita amb la Comissaria de Policia amb què tramitaràs el teu TIE (Targeta d'identificació d'Estrangers) ; si, al contrari, la teua estada/visat és de 180 dies, no hauràs de realitzar cap procediment respecte d'això.

Renovació de permisos d'estudiants extracomunitaris

Si la duració dels teus estudis és superior a un any, hauràs de sol·licitar i obtindre una pròrroga de la teua autorització d'estada. Per a això és molt important que presents la sol·licitud durant els seixanta dies previs a la seua caducitat, perquè no s'admetrà a tràmit si ha perdut la seua vigència i hauràs d'obtindre un nou visat. Junt amb la sol·licitud de pròrroga has d'aportar la documentació següent:

 • Targeta (TIE) que pretenguen renovar (Original i còpia)
 • Sol·licitud Model Oficial Ex00 (Original i 2 còpies)
 • Exemplar per a l'Administració del rebut pagat de la Taxa 052 (per a la pròrroga d'autorització d'estada per estudis, seleccionar el punt 1.3). Més informació sobre la Taxa 052
 • Passaport o document vàlid en vigor per a l'entrada a Espanya, o si és el cas cèdula d'inscripció en vigor (original i còpia del passaport complet)
 • Certificat de matrícula com a estudiant en centres oficials o reconeguts, amb indicació de l'horari i duració del curs, sent esta no inferior a 3 mesos. (Original)
 • Acreditació de mitjans econòmics necessaris per a estudis, estada i tornada al seu país, i si correspon, dels seus familiars. Açò és podrà realitzar per mitjà de:
  • Certificat bancari acreditant quantitat, procedència i periodicitat dels seus ingressos (Original)
  • Certificat de beca o justificant d'altres mitjans econòmics que posseïa (Original i còpia)
 • Tindre garantida l'assistència sanitària per al temps que duren els estudis per mitjà de destral públic o una assegurança privada de malaltia concertat amb una Entitat asseguradora autoritzada per a operar a Espanya. (Original i còpia de la pòlissa, així com de l'últim rebut pagat)
 • Certificat del centre en què s'acredite l'aprofitament dels estudis duts a terme en el període anterior. (Original)

 • Certificat d'empadronament (en cas de canvi de domicili)
 • Per a estudiants menors de 18 anys, autorització dels pares o tutors per al desplaçament a Espanya per a realitzar els estudis, en la que conste el centre i el període d'estada previst (Original)
 • Ja no serà necessari tindre contractat un segur de repatriació.

Si desitgen realitzar els tràmits per mitjà de la nostra oficina, han de vindre en el nostre horari d'atenció, de dilluns a divendres de 9 a 14.

Si el seu NIE ja ha caducat o prefereixen presentar la documentació sense passar per la nostra oficina, poden fer-ho també en tots estos Registres.

Una vegada presentada l'anomenada documentació, l'usuari haurà de esperar bé la nostra telefonada/email (mínim temps d'espera: 5 setmanes), bé la notificació de la Subdelegació de Govern.

Nota: Ni el Vicerectorat d'Internacionalització i Cooperació ni el Servei de Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat de València es fan responsables de les possibles modificacions que es puguen produir en la legislació espanyola respecte d'això una vegada publicada esta informació. Per aquest motiu, la Universitat de València recomana als estudiants que consulten degudament les seues obligacions relacionades amb la seua residència a Espanya a la Oficina d’Estrangers una vegada en València, a la web del Ministeri d’Interior o al Consulat, prèviament a la seua arribada.

Informació Addicional

 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies