La Universitat de València compta amb una llarga tradició de mobilitat d'estudiants a través dels diferents programes d'intercanvi que gestiona des del seu Servei de Relacions Internacionals i Cooperació. Gràcies als més de 2.900 convenis amb més de 700 universitats en 48 països, els nostres estudiants poden gaudir d'una estada en una universitat nacional o estrangera al llarg de la seua vida acadèmica. Tots aquests programes milloren la qualitat de l'educació superior i aporten beneficis acadèmics i professionals que contribueixen al desenvolupament integral de la persona.

En funció de l'àmbit territorial podem distingir entre:

  • Convenis SICUE, que permeten realitzar una estada de mobilitat en universitats espanyoles
  • Convenis Erasmus, mitjançant els quals l'estudiantat pot realitzar una estada de mobilitat en universitats del programa Erasmus
  • Convenis Internacionals, que possibiliten la realització d'una estada en un país no europeu

Pots consultar açí l'oferta de destins per a cadascun dels diferents programes.