Documents útils 2021/2022

1. En el moment de fer la sol.licitud

2. Abans d'anar-te'n

3. En arribar a la institució d'acollida

4. A la teua tornada

5. Altres documents i recomanacions

6. Instruccions generals per a emplenar cadascun dels documents

7. Checklist

8. ¿Com funciona Seu Electrònica UV?

 

1. En el moment de fer la sol.licitud

La sol·licitud es presentarà a través del formulari on-line Seu Electrònica UV  en el procediment "Expedient Erasmus Pràctiques".

A la sol·licitud s’acompanyarà la següent documentació que també haurà de presentar-se telemàticament:

 • Document acreditatiu de tenir assignada una pràctica curricular integrada (mitjançant l’assignació d’una pràctica per part de la comissió de pràctiques del centre corresponent). Aquest document sols l’han de presentar els sol·licitants de la modalitat A

 • Acord de pràctiques. Ha d’estar omplert i signat per l’estudiant/ta, l’entitat d’acollida i el coordinador/a de mobilitat de titulació de la Universitat de València en el cas de grau, o el/la director/a de màster en el cas de màster.

 • Com emplenar els documents? Si necessites ajuda per a emplenar els documents de la teua sol·licitud pots veure l'explicació en el nostre canal de YouTube, dins de la sessió informativa d'Erasmus Pràctiques 2021-2022, a partir del minut 1h 02 min. Pots veure-la punxant ací.

 

2. Abans d'anar-te'n

Una volta realitzada la teua sol·licitud Erasmus Pràctiques, si resultes adjudicatari/ària de la beca, hauràs de realitzar els següents tràmits:

a) Accepta de la Beca Erasmus Pràctiques: l'acceptació ha de realitzar-se a través de l'entorn de tramitació electrònica  Seu Electrònica UV, a través de "els meus tràmits" i triant el procediment Expedient Erasmus Pràctiques. En el moment d'acceptar la beca hauràs de fer el següent:

 • Indicar els dígits del compte corrent, incloent el codi IBAN, de la qual sigues titular o cotitular.
 • Comunicar les dades d'una persona a qui puguem contactar en cas d'emergència.
 • Anexar el Conveni de subvenció ja disponible en format word i pdf: És un document amb dades administratives, econòmiques (de la beca) i la teua signatura. Has d'imprimir el document, emplenar les teues dades i signar-lo. A causa de la situació sanitària causada pel Covid-19 no es presentarà en paper, però has de conservar-lo per si et reclamem l'original d'aquest document amb posterioritat. 

En finalitzar es generarà un justificant de l'acceptació.

Quan es valide, rebràs una notificació des de la qual et podràs descarregar un certificat/nomenament de la beca Erasmus pràctiques adjudicada.

b) Online Linguistic Suport (test d'idioma inicial). En el programa Erasmus+ els estudiants i estudiantes que participen en una acció de mobilitat de pràctiques han de realitzar un test inicial de coneixements de l'idioma en què realitzaran la pràctica abans d'incorporar-se a l'empresa. Rebreu un correu electrònic, des d'una aplicació de la UE amb les instruccions. T'oferiran un curs de l'idioma de la pràctica que pots fer, però no és obligatori. Les llengües incloses en la OLS pr al curs 2021-2022 són: alemany, búlgar, txec, croata, danés, eslovac, espanyol, finlandés, francés, grec, hungarés, anglés, italià, neerlandés, polac, portugués, rumanés i suec. Pots trobar més informació en erasmusplusols.eu

c) Assegurança mèdica, de responsabilitat civil i accidents de treball: el Servei de Relacions Internacionals s'encarregarà de la gestió de l'assegurança  de tots els beneficiaris de la beca Erasmus Pràctiques. Rebràs el justificant de l'assegurança per correu electrònic abans de l'inici de la teua pràctica. Tanmateix és molt recomanable que demanes pel teu compte la Targeta Sanitària Europea.  

d) Registra't en el Registre de Viatgers i en Consolat o Ambaixada d’Espanya més proper a la localitat on realitzes l’estada. Llegeix la información publicada en l’enllaç que indiquem tot seguit per conèixer les avantatges de realitzar aquest procediment: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/QueDeboHacerAntesDeViajarAlExtranjero.aspx

 

3. En arribar a la institució d'acollida

Confirmació d'incorporació: Cal que la puges escanejada a través del "els meus tràmits" en el procediment Seu Electrònica UV "Expedient Erasmus Pràctiques". Guarda't el document original per si te'l poguérem requerir en qualsevol moment del procediment.

Addenda per modificacions en l'acord de pràctiques.  Aquest document hauràs de complimentar-lo obligatòriament sols en el cas que es produisquen canvis importants  (període, tasques, tutors,etc.) en la teua pràctica en relació a allò que reflectia inicialment el teu acord de pràctiques per a que els canvis es reflecteixen en el teu expedient.

 • Quan la modificació es referisca a una ampliació del període de pràctiques en tot cas la comunicació del canvi s’haurà de fer, aprovar i signar abans de la finalització del termini inicialment previst.
 • L’addenda s’haurà d'enviar per mail (practiques@uv.es) amb el vistiplau del coordinador i de l'empresa.

Important: per rebre el primer pagament de la beca  caldrà que hages presentat tota la documentació anterior. La tramitació del pagament de les beques es farà per ordre de recepció del certificat.

4. A la teua tornada:

a) Certificat d'estada: has de pujar a través del "els meus tràmits" en el procediment Seu Electrònica UV "Expedient Erasmus Pràctiques" el certificat d'estada escanejat, degudament signat i amb el segell de la institució d'acollida on hi consten els mesos de l'estada. Important: la data de signatura del certificat d'estada ha de ser igual o posterior a la del darrer dia del període de pràctiques.

És molt important tenir en consideració els advertiments sobre dates i prohibició de correccions que consten al peu del document.

b) UE Survey (qüestionari UE): una volta finalitzes la teua estada, des de la Unió Europea et remetran un missatge de correu electrònic per tal que emplenes i envies un qüestionari on-line.

El pagament del segon termini de la beca es tramitarà a partir de l'enviament, per part de l'estudiant, del qüestionari UE i del certificat d'estada.

 

  5. Altres documents i recomanacions:

 1. Inscriu-te en l'Ambaixada o Consolat espanyol més pròxim. Visita la web del Ministeri d'Afers Exteriors. Aquesta inscripció és obligatòria.
 2. Ací pots veure recomanacions de viatge del Ministeri d'Afers Exteriors Espanyol.
 3. Si viatges a Turquia consulta a l'ambaixada o consolat turcs si necessites un visat per a fer les teves pràctiques.
 4. Si eres estudiant de la Universitat de València amb una estada Erasmus pràctiques concedida i a més a més eres nacional d'un país que no pertany a la Unió Europea necessitaràs un visat. Consulta amb l'ambaixada del teu país i amb l'ambaixada del país al que viatges.  En tot cas, has de saber que la Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de maig de 2016, obliga al país d'acollida a facilitar-te els tràmits.
 5. Imprés de canvi de compte corrent: Si necessites canviar el teu número de compte corrent, ompli aquests imprés i envia-ho a la direcció pagos.erasmus@uv.es junt amb una còpia de la cartilla o document semblant on consten els 24 dígits, des de el teu correu de la universitat. 
 6. Autorització. Deixa una autorització signada a alguna persona de la teua confiança. Podrà fer tràmits davant la Universitat quan tu estigues fora.
 7. Els teus drets com a estudiant de mobilitat europeu.
 8.      Renúncia a la beca: S'ha de presentar enviant al Servei de Relacions Internacionals i Cooperació un correu electrònic des del teu compte @alumni.uv.es, indicant el teu nom, cognoms i DNI a l'adreça: practiques@uv.es

 6Instruccions generals per a emplenar cadascun dels documents.

 

 7Checklist.

 

 8. Com funciona Seu Electrònica UV?

 

8.1 En el moment de fer la sol·licitud només pots annexar documents atenent la notificació rebuda

¿Com puc atendre una notificació i pujar els documents requerits? Aquí deixem un enllaç amb instruccions de com atendre una notificació: procediment

 

8.2 Una vegada tens ja una beca adjudicada, pots pujar documents en qualsevol moment del procediment.

¿Com puc pujar un document una vegada ja tinc adjudicada la beca? Aquí deixem un enllaç amb instruccions de com pujar documents a Seu Electrònica UV:   procediment

 

 

Última actualització: 20/10/2021