UVdisabilityUniversitat de ValènciaGeneral Foundation Logo del portal

  • Enllaç a la web del Projecte Trèvol

TREVOL

Conveni entre la Mancomunitat de Municipis de la Vall d´Albaida i la Universitat de València

El Conveni té caràcter d´acord marc de col·laboració cultural, educativa i científica entre la Universitat de València i la Mancomunitat de Municipis de la Vall d´Albaida.

La cooperació entre les parts es concretarà a partir d´annexos específics o convenis que se subscriguen a l´empara d´aquest conveni marc, especificant-se els detalls per a ser duts a terme.

Les activitats estaran organitzades amb la col·laboració del servei, centre, departament o institut de la UV que corresponga en funció del contingut a desenvolupar, que supervisaran la qualitat acadèmica de les activitats previstes per la Mancomunitat de Municipis de la Vall d´Albaida.

Conveni específic al conveni Marc entre la Universitat de València i la Mancomunitat de Municipis de la Vall d´Albaida amb finalitats de col·laboració cultural, educativa i Científica

Té com a objecte la presentació per part de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d´Albaida de l´oferta formativa computable com a crèdits de lliure elecció.

D´aquesta manera s´assenyala que l´oferta:

  •  haurà de complir la normativa vigent en la Universitat de València per a la realització d´activitats formatives reconegudes com a crèdits de lliure elecció.
  •  s´haurà de presentar dins del termini i en la forma escaient al Servei d´Extensió Universitària, que és l´encarregat de proposar-la als òrgans competents de la Universitat per a la seua aprovació.
  •  haurà de complir les bases establides pel Servei d´Extensió Universitària en les seues convocatòries de propostes de cursos, tallers i seminaris, i ajustar-se al termini de presentació de determina la normativa d´estudis d´Extensió Universitària.
 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy