UVdisabilityUniversitat de ValènciaGeneral Foundation Logo del portal

  • Enllaç a la web de Plena Inclusió Comunitat Valenciana

PLENA INCLUSIÓ CV

Conveni de col·laboració entre la Universitat de València i Plena Inclusió Comunitat Valenciana, moviment d’associacions de persones amb discapacitat intel·lectual i el desenvolupament i les seues famílies, en la Comunitat Valenciana.

Ambdues parts subscriuen el present conveni de col·laboració d’acord a les següents clàusules:

  • Es comprometen a dur a terme programes i activitats de formació.
  • La UV, assumeix el compromís d’emprendre i promoure en els diferents àmbits i estaments universitaris, campanyes d’informació i sensibilització tendents a donar a conèixer la realitat, peculiaritats, possibilitats i característiques essencials de l’educació inclusiva.
  • Plena Inclusió CV participarà i col·laborarà de forma activa, a través del seus recursos tècnics i humans en les campanyes.
  • La UV es compromet, en col·laboració amb Plena Inclusió CV, a posar els mitjans necessaris i articular els mecanismes d’adaptació que faciliten, a les persones amb discapacitat intel·lectual, l’accés als estudis universitaris i/o altres estudis específics i/o complementaris per a persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, sempre que s’ajusten a la normativa vigent.
  • La UV i Plena inclusió CV, podran subscriure acords de col·laboració amb organitzacions de voluntariat social a fi de prestar suport a universitaris amb discapacitat física i orgànica, intel·lectual o mental.
  • Ambdues parts es comprometen a intercanviar-se quanta informació, documentació i bibliografia es considere d’interés per assolir els objectius que aquest conveni fixa, així com per al disseny, execució i avaluació de les activitats conjuntes que se duguen a terme.
  • Plena Inclusió CV col·laborarà amb la UV en sensibilització mitjançant el nombre de xerrades a l’estudiantat de la UV que ambdues entitats acorden, en el coneixement de la discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament.