UVdisabilityUniversitat de ValènciaGeneral Foundation Logo del portal

  • Enllaç a la web del Projecte Trèvol

TREVOL

Conveni entre la Mancomunitat de Municipis de la Vall d´Albaida i la Universitat de València

El Conveni té caràcter d´acord marc de col·laboració cultural, educativa i científica entre la Universitat de València i la Mancomunitat de Municipis de la Vall d´Albaida.

La cooperació entre les parts es concretarà a partir d´annexos específics o convenis que se subscriguen a l´empara d´aquest conveni marc, especificant-se els detalls per a ser duts a terme.

Les activitats estaran organitzades amb la col·laboració del servei, centre, departament o institut de la UV que corresponga en funció del contingut a desenvolupar, que supervisaran la qualitat acadèmica de les activitats previstes per la Mancomunitat de Municipis de la Vall d´Albaida.