UVdisabilityUniversitat de ValènciaGeneral Foundation Logo del portal

  • Enllaç a la web de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE)

COCEMFE

Conveni entre COCEMFE i la Universitat de València

El Conveni té per objecte regular la col·laboració de la Universitat de València i COCEMFE per a l´elaboració de programes i activitats de formació de diversa índole en la doble direcció.

Com a objectius generals d´aquest conveni, s´estableixen:

  • La plena integració i normalització soci-educatives dels alumnes amb discapacitat física i orgànica en la UV, en els seus diferents àmbits i vessants.
  • Mantenir informació activa de les activitats organitzades per ambdues entitats com a jornades, lliuraments de premis, actes d´interès per al col·lectiu de les persones amb discapacitat.

D´altra banda, la Universitat de València es compromet, en col·laboració amb COCEMFE a:

  • Emprendre i promoure en els diferents àmbits i estaments universitaris campanyes d´informació i sensibilització tendents a donar a conèixer la realitat, peculiaritats, possibilitats i característiques essencials de la integració educativa dels universitaris amb discapacitat física i orgànica.
  • Posar els mitjans necessaris i articular els mecanismes d´adaptació que faciliten l´accés als estudis universitaris, sempre que s´ajusten a la normativa vigent.
  • Col·laborar en matèria d´activitat física i esportiva adaptada per als estudiants universitaris amb discapacitat física i orgànica.
  • Informar als estudiants amb discapacitat física i orgànica, sobre la legislació vigent en matèria d´ajudes per a taxes i matrícules.
  • Afavorir la capacitació i incorporació al món laboral, fomentant iniciatives que afavorisquen les pràctiques curriculars i professionals dels estudiants amb discapacitat física i orgànica, a través de fundacions, organismes públics i privats vinculats a sengles institucions.
  • Intercanviar quanta informació, documentació i bibliografia es considere d´interès per a l´assoliment dels objectius que aquest Conveni es fixa, així com per al disseny, execució i avaluació de les activitats conjuntes que es duguen a terme conjuntament.
 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy