UVdisabilityUniversitat de ValènciaGeneral Foundation Logo del portal

  • Enllaç a la web de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE)

COCEMFE

Conveni entre COCEMFE-València i la Universitat de València

 

El Conveni té per objecte regular la col·laboració de la Universitat de València i COCEMFE-València per a l´elaboració de programes i activitats de formació de diversa índole en la doble direcció.

Com a objectius generals d´aquest conveni, s´estableixen:

  • La plena integració i normalització soci-educatives de l’estudiantat amb discapacitat física i orgànica en la UV, en els seus diferents àmbits i vessants.
  • Mantenir informació activa de les activitats organitzades per ambdues entitats com a jornades, lliuraments de premis, actes d´interès per al col·lectiu de les persones amb discapacitat.

D´altra banda, la Universitat de València es compromet, en col·laboració amb COCEMFE-València a:

  • Emprendre i promoure en els diferents àmbits i estaments universitaris campanyes d´informació i sensibilització tendents a donar a conèixer la realitat, peculiaritats, possibilitats i característiques essencials de la integració educativa dels universitaris amb discapacitat física i orgànica.
  • Posar els mitjans necessaris i articular els mecanismes d´adaptació que faciliten l´accés als estudis universitaris, sempre que s´ajusten a la normativa vigent.
  • Col·laborar en matèria d´activitat física i esportiva adaptada per a l’estudiantat universitari amb discapacitat física i orgànica.
  • Informar a l’estudiantat amb discapacitat física i orgànica, sobre la legislació vigent en matèria d´ajudes per a taxes i matrícules.
  • Afavorir la capacitació i incorporació al món laboral, fomentant iniciatives que afavorisquen les pràctiques curriculars i professionals de l’estudiantat amb discapacitat física i orgànica, a través de fundacions, organismes públics i privats vinculats a sengles institucions.
  • Intercanviar quanta informació, documentació i bibliografia es considere d´interès per a l´assoliment dels objectius que aquest Conveni es fixa, així com per al disseny, execució i avaluació de les activitats conjuntes que es duguen a terme conjuntament.