UVdisabilityUniversitat de ValènciaGeneral Foundation Logo del portal

Guies pràctiques

Guia Universitària d’UVdiscapacitat

L’objectiu d’aquesta guia és informar l’estudiantat amb discapacitat sobre el procediment d’accés i els recursos existents a la Universitat de València durant la trajectòria universitària.

Guia d'adaptacions en la universitat de la Xarxa SAPDU.

Aquesta guia s'ha desenvolupat amb l'objectiu d'unificar els criteris en l'establiment de les adaptacions en la universitat. Respon a la necessitat d'oferir un document de referència i consulta a nivell nacional, que permeta l'aplicació de les adaptacions més adequades a l’estudiantat amb discapacitat, independentment de la universitat on desenvolupe els estudis.

Guia de bones pràctiques per a la transició, l'accés i l'acolliment de l'estudiant amb necessitat específica de suport educatiu en els estudis universitaris de la Xarxa SAPDU.

Aquesta guia conté una proposta per a facilitar el canvi de cicle educatiu de  l’estudiantat amb discapacitat i/o amb Necessitat Específica de Suport Educatiu que provenen de l'educació secundària postobligatòria i accedeix als estudis universitaris.

Guía ràpida per a l’elaboració de materials accessibles d’UVdiscapacitat.

L'objectiu d'aquesta guia és orientar a la comunitat universitària en matèria d'accessibilitat informàtica.

Consells pràctics per a la docència d’UVdiscapacitat.

L´objectiu d´aquest document és reflectir criteris orientatius de bones pràctiques docents per a facilitar la atenció a l’estudiantat amb discapacitat.

Preguntes freqüents sobre la malaltia mental greu d’UVdiscapacitat i ASIEM.

El propòsit és informar als familiars, professionals i totes aquelles persones que es relacionen amb persones amb malaltia mental greu, sobre els recursos existents i la forma d’actuar més adequada davant determinades situacions.