UVdisabilityUniversitat de ValènciaGeneral Foundation Logo del portal

  • Enllaç a la web de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)

ONCE

Conveni entre l´Organització Nacional de Cecs Espanyols (O.N.C.E.) i la Universitat de València

El Conveni té per objecte la col·laboració educativa entre ambdues institucions, col·laboració que es durà a terme entre la Delegació Territorial de l´O.N.C.E. a València i la Universitat de València.

Les finalitats generals que s´estableixen en aquest conveni són:

  •  La formació recíproca: tant de l´O.N.C.E a professionals i alumnes de la U.V com d´aquesta a professionals de l´educació de l´O.N.C.E.
  •  La recerca conjunta en projectes i programes d´interès comú.
  •  La plena integració i normalització soci-educatives dels alumnes amb discapacitat visual en la U.V., en els seus diferents àmbits i vessants.

Per a açò, s´estipulen diferents clàusules en matèria de:

  •  Formació, que inclou la col·laboració directa o concreta dels tècnics de l´O.N.C.E en les aules de les facultats que ho requerisquen; o en cursos, jornades, seminaris, grups de treball, etc., organitzats per la UV; l´organització conjunta de cursos, jornades, seminaris, cicles de conferències,… relatius a la formació de persones amb discapacitat visual; i aquells programes i activitats que es consideren d´interès per la Comissió Tècnica de Seguiment. També s´inclou la formació que es puga concretar per part de la UV para professionals de l’educació de l´ONCE, sobre matèries com: tècniques de recerca, reforma educativa, avaluació i diagnòstic, etc.
  •  Recerca, en la qual es treballarà conjuntament en el disseny, execució i avaluació d´aquells projectes de recerca relacionats amb l´educació i formació de les persones amb discapacitat visual, que en cada cas es considere d´interès.
  •  Integració, que inclou aspectes molt diversos que reflecteixen el compromís de la U.V. i l´ O.N.C.E per a afavorir la normalització educativa de les persones amb discapacitat visual a través de procediments i mecanismes encaminats a aquesta tasca.
 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy